Silva Männik • 26. november 2003 kell 22:00

Jõulutoetus muutus sünnipäevapreemiaks

Kuigi otseseid jõulupreemiaid enamik riigiasutusi sel aastal töötajatele maksta ei plaani, võivad paljud aastalõpuüritusteks valmistuvad ametnikud arvestada teistsuguse nime all antavate toetusega. Nii näiteks said siseministeeriumi töötajaid juba novembris palgatäiendust.

?Siseministeeriumi töötajatele maksti ühekordset ühtsetel alustel lisatasu kuupalga ulatuses seoses tööplaani eduka täitmise ja siseministeeriumi 85. aastapäevaga,? teavitas ministeeriumi avalike suhete osakonna juhataja Ilona Leib. ?Jõulupreemia maksmise osas otsust langetatud ei ole, kuid selle pälvimise tõenäolisust ei hinda siseministeerium hetkel kuigi suureks.?

Oktoobris said samadel tingimustel lisatasu veeteede ameti töötajad.

Keskmiselt 6000 krooni palgalisa saavad novembri lõpus peo peale lennuameti töötajad. Ameti peadirektori abi Annika Arras selgitas, et lennuamet oma töötajatele jõulupreemiat ei maksa, küll aga saavad kõik lennuameti koosseisulised ametnikud ühekordset lisatasu tulemuslikuma töö eest sellel aastal.

?Lennuametis on 2003. aastal olnud vakantseid ametikohti, mida pole tänaseni täidetud. Samas ei tähenda see seda, et töö on tegemata jäänud,? põhjendas Arras. ?Ametis olevatel töötajatel on olnud selle võrra suurem koormus ning seda hinnates saavad nad aasta lõpus ühekordset lisatasu. Personalieelarves on tänu vakantsetele ametikohtadele tekkinud aasta lõpuks n-ö säästufond, mis nüüd töötajate vahel vastavalt koormusele, vastutuse suurusele ja töö tulemusele ära jagatakse.?

Päästeameti töötajad said töö tulemuslikkuse eest tasu oktoobris. Lisatasu suurus oli 35 protsenti kuupalgast.

Aasta lõpukuud rõõmustavad ka mitmeid sideameti töötajaid seoses vaid kord aastas aset leidvate premeerimistega. Sideameti personaliosakonna juhataja Silve Kivinukk selgitas, et tänavu eraldati osakondadele raha preemiate ja ergutuste maksmiseks kokkuhoitud vahendite arvel oktoobrikuus. Väljamakstud summa oli Kivinuki sõnul 761 700 krooni, mis moodustab umbes 65 protsenti sideameti ühe kuu palgafondist.

Preemiat saadakse pärast osakondade ja ametnike töö tulemuslikkuse hindamist. ?Ühtsetel alustel preemiate, näiteks jõulupreemia ja lisatasude maksmist püüab sideamet vältida,? täpsustas ta.

Hetkel kuum