3. veebruar 2004 kell 7:54

Eesti Posti finantsdirektor sai preemiat bilansi õigeaegse koostamise eest

Riigikontrolli täna avaldatud auditist nähtub, et Eesti Posti finantsdirektor Reet Rohtla sai 2002. aastal nelja kuu jooksul preemiat 7 kuupalga ulatuses.

Kaks kuupalka sai Rohtla Eesti Posti 2001. aasta bilansi õigeaegse ja kvaliteetse koostamise eest. Kolm nädalat hiljem tuli Rohtlale preemia Eesti Posti töötajate suvepäevade ladusa organiseerimise ja läbiviimise eest - 1 kuupalk. Samal päeval tuli teinegi preemia - seoses postiseaduse alusel Eesti Posti tegevusloa vormistamise ette nähtud materjalide koostamisel hea töö näitamise eest 1,5 kuupalka.

Päev hiljem sai Rohtla jälle kuupalga suurust preemiat, sedapuhku Eesti Posti 2002 I poolaasta heade tulemuste eest.

Sellega preemiatesadu veel ei lõppenud: mõned nädalad hiljem sai Rohtla preemiat 10 000 krooni, mis anti märkimaks ära finantsdirektori märkimisväärset panust Eesti Posti arendamisel. Kolm päeva hiljem sai Rohtla kuupalga suuruse preemia selle eest, et valmistas ette ja viis läbi Eesti Posti kutsemeisterlikkuse võistluse. Päev hiljem tegi Eesti Posti juhatuse esimees taas käskkirja finantsdirektori premeerimiseks, märkides jälle ära finantsdirektori silmapaistvaid teeneid ettevõtte arendamisel - preemiaks 1 kuupalk.

Kokku sai Rohtla 4 kuu jooksul preemiat 206 005 krooni. Preemiad määras ettevõtte nõukogu teadmata tolleaegne Eesti Posti juhatuse esimees Tarmo-Jaan Tõeleid. Episood Rohtla preemiatega leidis aset 2002. aastal, Rohtla töötab siiani Eesti Posti juhatuse liikme ja finantsdirektorina. Riigikontrolli hinnangul ei olnud preemiaotsused põhjendatud, sest tegemist oli igapäevaste tööülesannetega.

Hetkel kuum