Liis Kängsepp • 30. märts 2004 kell 11:10

PRIA ootab 10. aprillini piimakvoodi aruandeid

Et märtsi lõpus lõppeb esimene kvoodiaasta ootab Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) 10. aprillini piimakvoodi aruandeid.

Otseturustuskvoodi omanikel tuleb PRIA piirkondlikusse büroosse aruanne kvoodiaasta viimases kvartalis ehk jaanuaris, veebruaris ja märtsis turustatud piima ja piimatoodete kohta. Tööstustel tuleb esitada aruandlus märtsis kokkuostetud piima kohta tootjate lõikes.

Need tootjad, kellel on ainult tarnekvoot ja kes müüvad piima tööstustele, ei pea aruandeid esitama, sest seda teevad nende eest piimatöötlejad.

Sekkumise, eraladustamise ja kvoodi büroo juhataja Andres Paris paneb lehmapidajatele südamele, et aruanded tuleb esitada õigeaegselt ja korrektselt, kuna nende alusel toimub kvoodiomanike aastase kvoodi täituvuse arvestamine ning vajadusel kvoodi vähendamine.

'Uus kvoodiaasta algab küll 1. aprillil, aga uue aasta kvoodid kinnitatakse lehmapidajatele 1. maiks ja seda tagasiulatuva mõjuga,' selgitas Andres Paris. 'Kui aruanne ei jõua PRIAsse õigeaegselt, siis ei kajastu viimase kvartali tulemused ka kvoodiomaniku piimakvoodi täituvuse arvestuses ja tema järgmise aasta kvoodikogust võidakse seetõttu vähendada.'

Piimatööstustel ja otseturustuskvoodi omanikel tuleb esitada PRIA-le 30. aprilliks aruanne ka kogu kvoodiaasta (01.04.2003-31.03.2004) kohta.

Esimesel kvoodiaastal ei kontrollitud piima turustamise ja tarnimise puhul piimakvoodi omamist, kuid alates 1. aprillist 2004 võivad piima tarnida ja turustada ainult need tootjad, kellele on määratud kvoot. Tööstused võivad piima kokku osta vaid neilt tootjatelt, kellel on piimakvoot.

Praeguseks on 2417 tootjal kokku 639 451 tonni suurune piimakvoot, sellest 617 216 tonni on tarnekvoot ja 22 234 tonni on otseturustuskvoot.

Hetkel kuum