10. juuni 2004 kell 11:00

Valitsus otsustas Eesti Telekomi aktsiaid mitte müüa

Valitsus otsustas mitte nõustuda TeliaSonera pakkumisega kõigi TeliaSonerale mittekuuluvate Eesti Telekomi aktsiate omandamiseks.

Valitsus pidas TeliaSonera pakutud hinda Eesti Telekomi aktsia eest väheatraktiivseks, arvestades aktsia kuue kuu kaalutud keskmist hinda ning rahandusministeeriumi antud ettevõtte väärtuse hinnangut.

Valitsus on seisukohal, et riigil on otstarbekam jätkata aktsionärina ja pidada silmas tulevastel aastatel arvestatava dividenditulu teenimist.

Eesti Telekomi suurimale aktsionärile TeliaSonerale kuulub 48,91 protsenti ettevõtte aktsiatest. Eesti Vabariigil on käesoleval hetkel 27,23 protsendi suurune osalus.

Hetkel kuum