25. oktoober 2004 kell 22:00

Kaarli puiestee pärnade kaitseks

Alles 4. detsembril 2001 sai Tallinna linnavalitsuses kokku lepitud, et Kaarli puiestee pärnade kaks keskmist rida jäävad kasvama veel aastakümneiks. Praegu on aga linnavalitsusel taas kava korraldada Kaarli puiesteel lageraie. Täpsemal uurimisel selgus küll, et see on vaid väikese osa ametnike seisukoht ning nende argumendid ei pea vett.

Lageraiet nõuab arhitektide Andres Alveri ja Tiit Trummali koostatav uus Vabaduse väljaku ja selle ümbruse detailplaneering. Alveri sõnul võiks nende planeeringu kohaselt Kaarli puiestee pärnad kasvama jääda. Demagoogilised on ka linnaaednik Tiina Tallinna arutlused puude ohtlikkusest ja haigustest. Kaarli puiestee ilus võime veenduda, jalutades selle keskel. Kahjuks on küll puiestee äärmiste ridade puud halbade keskkonnatingimuste tõttu suures osas halvas seisukorras või hävinud. Seetõttu peaksime mõtlema, kuidas paremini hoolitseda veel heas korras pärnade eest.

Ettepanek Tallinna linnavolikogule ja linnavalitsusele: las need puud kasvavad. Need ei sega ju kedagi. Vanad puud on väärtus, mida tasub hoida. Ettepaneku toetuseks saab allkirju anda esmaspäeviti kell 18 algavail loodusõhtuil Rahvusraamatukogus.

Autor: Jaan Riis

Hetkel kuum