Inno Tähismaa • 27. oktoober 2004 kell 13:55

Maksuamet: me ei avalikusta dokumendiregistrit

Maksu-ja tolliamet teatas kommentaaris riigikohtu määrusele kohtulahendi kohta, et pole nõus avalikustama dokumendiregistrit.

Kuigi andmekaitse inspektsioon tegi maksuametile juba möödunud aastal ettekirjutuse registri avalikustamise kohta, leiab maksuamet, et maksukontrolli läbiviimise ja maksuotsuse tegemise faktide avalikustamine ameti dokumendiregistris kõigile näha oleva informatsioonina kahjustab oluliselt maksumaksjate huve ning läbi selle võivad menetlusosaliste õigused saada põhjendamatult riivatud.

Maksuameti seletuse kohaselt on maksusaladuse kaitse eesmärk tagada efektiivselt seda, et isiku maksualane info ei jõua kolmandate isikuteni. Maksu- ja tolliamet on seda põhimõtet kohustatud järgima ka dokumendiregistri pidamisel. Makshaldur küsis oma seisukohtadele kinnituse saamiseks ka riigikogu rahanduskomisjoni, rahandusministeeriumi, justiitsministeeriumi ja tunnustatud õigusteadlase Lasse Lehise arvamust ning saanud kõikjalt toetavad arvamused.

Maksuamet leiab, et kuna ühelt poolt on tegemist maksusaladuse kaitse vajadusega ja teisalt riikliku järelevalvemenetlusega, siis pöördus maksuhaldur vaidluse lahendamiseks halduskohtusse. Kohtumenetlus oli vajalik kõrgema astmeni läbi käia, kuna Eestis oli siiani reguleerimata olukorrad, kus lahendada tuleb kahe riigiasutuse vahelisi vaidlus. Samuti välistab seadus riikliku järelevalve teostamise käigus tehtud otsuste kehtetuks tunnistamise teenistusliku järelevalve korras. Samaaegselt oli halduskohtus menetlemisel rahandusministeeriumi kaebus andmekaitse inspektsiooni ettekirjutusele ning erinevalt maksuhalduri kaebusest võttis kohus selle menetlusse - seega oli vaja kõrgema kohtu seisukohta.

Riigikohus andiski 20. oktoobril välja määruse, kus osundatakse, et kahe riigiasutuse vahelised vaidlused lahendatakse alluvusvahekorras ning see oli kahtlemata vajalik seisukoht riigiasutuste õiguspärase käitumise reguleerimiseks.

Maksuameti seisukoha järgi ei tehtud riigikohtu lahendis vaidluse osas sisulist otsust ja ei kohustatud maksuhaldurit avama oma dokumendiregistrit täies mahus, vaid riigikohus andis üksnes seisukoha, kuidas toimub vaidluste lahendamine juhul, kui vaidluse poolteks on kaks riigiasutust.

Kuni vaidlusasjas ei ole lõplikku lahendit, ei avalikusta maksu- ja tolliamet oma dokumendiregistrit täies ulatuses.

Hetkel kuum