Ülo Toomsalu • 4. november 2004 kell 5:58

EPL: Tarbijani jõuavad kasulike bakteritega kohukesed

Tallinna tehnikaülikooli keemiainstituudi juures on juulist saadik tegutsenud toidu- ja fermentatsioonitehnoloogia arenduskeskus (TFTAK).

Keskuse asutasid TTÜ ja kuus toiduainetööstuse ettevõtet, kirjutas Eesti Päevaleht.

Arenduskeskuse uurimistööl on kaks eesmärki. Esiteks töö, mille tulemusi saab Eesti toiduainetööstus kasutada tootmistehnoloogiate täiustamisel, et parandada toiduainete kvaliteeti, tervislikkust ja säilivust. Teine eesmärk on uute fermentatsioonitehnoloogiate arendus ning rakendus.

Biotehnoloogia funktsionaalsed lahendused toiduainetööstuses võimaldavad pakkuda erinevate toitumisharjumustega inimestele individuaalselt sobivaid tervistavaid tooteid. Uuringute tulemused on vajalikud ka põllumajandussaadusi töötlevatele ettevõtetele.

Asja tarbijale arusaadavamaks tegemiseks toob arenduskeskuse juhatuse liige Urmas Sannik lihtsa näite: ?Meie üks ülesanne on välja töötada toorpiima kvaliteedi analüüsimise kiire meetod, et leida iga piimatoote jaoks just kõige sobilikum piim. Praegu läheb osa piima tootmisprotsessis raisku, sest sellest ei saa toota mõnda nõutud kvaliteediga piimatoodet.?

Funktsionaalsetest toiduainetest rääkides toob Sannik esile, et kasulike bakterite sisaldust toiduaines reguleerides on võimalik vältida teatud toiduainete põhjustatavaid allergilisi reaktsioone.

Sannik lubab uusi tervistavaid tooteid tarbijale aprilliks. Teadlaste meeskond on koos, kuid praegu seatakse laborit sisse.

Esimeste poelettidele jõudvate toodetena nimetab Sannik uut tüüpi kohukesi ning küpsiseid. ?Kindlasti võib järgmisel aastal oodata uudiseid ka juustu ja pärmi osas,? rääkis ta.

Hetkel kuum