16. detsember 2004 kell 22:00

Ettevõtja saab taotleda tollivabastust

Initsiatiiv uue soodustuse kehtestamiseks peab tulema mõne liikmesriigi ettevõtjalt, kes esitab taotluse oma riigi võimudele: rahandusministeeriumile või maksu- ja tolliametile. Taotlusi võib esitada ka kaubandus-tööstuskojale, kust need edastatakse rahandusministeeriumile. Kui taotlus on põhjendatud ja vastab tingimustele, esitab rahandusministeerium selle Euroopa Komisjonile, kes teeb ettepaneku Euroopa Nõukogule soovitud meetme kehtestamiseks.

Muudatusi soodustustes tehakse kaks korda aastas ning need jõustuvad 1. jaanuaril ja 1. juulil. Kuni 15. märtsini saab esitada taotlusi soodustustele, mis jõustuvad taotluse esitamisele järgneva aasta 1. jaanuaril. Kuni 15. septembrini esitatud taotluste jõustumisaeg on järgneva aasta 1. juuli. Taotluse esitamise tähtajast alates on liikmesriikidel aega kolm kuud, et esitada vastuväiteid. Vastuväite esitamise põhjuseks võivad olla järgmised asjaolud: kaup on saadaval ELis või muutub kättesaadavaks teatud kuupäevast või on ELis saadaval samaväärne või asendustoode.

Vastuväide peab samuti sisaldama kauba tariifset klassifikatsiooni ja kauba täpset kirjeldust, peale selle toodet pakkuva ettevõtte ja kontaktisiku andmeid.

Autor: Kaire Troll

Hetkel kuum