Martin Järv • 17 märts 2005

Väliskomisjon arutas energeetika ja infrastruktuuridega kaasnevaid julgeolekuriske

Väliskomisjon tõdes, et Eestis on liialt vähe tegeletud analüüsiga, milliseid riske toob endaga kaasa Eesti energeetika ja infrastruktuuride seotus Venemaaga.

Tänasel istungil leiti ka tuleks analüüsida vene kapitali üha suuremat osalust nendes strateegilise tähtsusega sektorites.

Tegemist oli Venemaa strateegia järjekordse parlamendi kuulamisega, millel osalesid suuremate infrastruktuuri- ja energeetikaettevõtete ning Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse esindajad.

Eesti Energia juhatuse esimees Gunnar Okk analüüsis riske, mis kaasnevad Eesti seotusega ühtsesse Venemaa ja Balti energiavõrku; Eesti Raudtee arendusjuht Raivo Vare, Tallinna sadama juhatuse liige Allan Kiil, Sadamaoperaatorite Liidu ja tegevdirektor Ago Tiiman kõnelesid arenguist Eestis transiidis ning Ettevõtluse Sihtasutuse Peterburi esindaja Ruta Rannala vene turismiga seotud probleemidest.

Komisjon otsustas nendega teemadega edasi tegeleda ja juhtida asjaomaste ministeeriumide tähelepanu vajadusele kõnealuseid valdkondi põhjalikumalt analüüsida.

Hetkel kuum