21. juuli 2005 kell 9:02

Valitsus eraldas Kõrgessaare vallale toimetulekutoetuste maksmiseks 450 000 krooni

Valitsus eraldas Kõrgessaare vallale veel 450 000 krooni, kuna valla suurima tööandja, ASi Dagotar pankrot kasvatas toimetulekutoetuste saajate arvu.

Valitsuse määrusega eraldati käesoleva aasta veebruaris Kõrgessaare vallale toimetulekutoetuseks 204 000 krooni, kuid viie kuuga on vallas toimetulekutoetuseks välja makstud 353 600 krooni. Toimetulekutoetuse vahendite oluline suurenemine on tingitud valla elanike suurima tööandja AS Dagotari pankrotistumisest. Lähtuvalt sellest tegi rahandusministeerium ettepaneku eraldada Kõrgessaare vallale toimetulekutoetuste täiendavad vahendid ülalnimetatud summas, mis peaks katma valla elanike toimetulekutoetuse vajaduse selle aasta lõpuni, teatas valitsuse kommunikatsioonibüroo.

Kohaliku omavalitsuse üksusel tekib õigus toimetulekutoetuse täiendavate vahendite saamiseks, kui tal ei piisa tasandusfondi toimetulekutoetuseks arvestatud vahenditest toimetulekutoetuse väljamaksmiseks ning toimetulekutoetuse väljamaksmisel on lähtutud sotsiaalhoolekande seaduses kehtestatud tingimustest.

Selleks esitab kohaliku omavalitsuse üksus vastava taotluse koos seletuskirjaga asukohajärgsele maavalitsusele, kes kontrollib taotluste vastavust ning edastab selle Sotsiaalministeeriumile taotluste põhjendatuse analüüsimiseks ja edastamiseks rahandusministeeriumile, kes vaatab dokumendid läbi ning esitab toimetulekutoetuse täiendavate vahendite jaotuse valitsusele otsustamiseks.

Hetkel kuum