ÄP fototoimetus • 13. november 2005 kell 22:00

Weroli aktsiakapitali otsustati vähendada

Aktsiakapitali vähendamise ulatus määrati aktsionäride üldkoosoleku otsusega. ?Aktsiakapitali vähendamine oli vajalik kahjumi katmiseks,? ütles reedesel aktsionäride üldkoosolekul osalenud põllumajandusministri nõunik Maido Pajo.

Arvestades akumuleerunud kahjumiga, on äriühingul netovara vähem kui pool omakapitalist, mis on vastuolus äriseadustiku normiga (§ 301).

Probleemi lahendamiseks andis valitsus põllumajandusministrile volituse hääletada äriühingu aktsionäride koosolekul aktsiakapitali vähendamise poolt nii, et aktsiakapitali vähendatakse kuni 45 miljoni kroonini.

See summa on ühtlasi äriühingu põhikirjajärgne miinimumkapital, milleni võib aktsiakapitali vähendada ilma põhikirja muutmata.

Valitsus otsustas septembris müüa riigile kuuluvad ASi Werol Tehased aktsiad avalikul kirjalikul enampakkumisel.

?Me peame aktsiate müüki võimalikuks ainult sellisele investorile, kes oleks huvitatud tehase senise tegevuse jätkamisest. Vastupidisel juhul võib aktsiate müük anda sotsiaalmajanduslikult negatiivse tulemuse,? ütles Maido Pajo.

Pajo hinnangul arvestavad valitsuse müügiotsus ja selle lisatingimused väikeaktsionäride ning ASi Werol Tehased partnerite huve, sest näevad ette äriühingu täiendava kapitaliseerimise ja tegevuse jätkamise. Väikeaktsionärid saavad lisaks veel teada nende omatavate aktsiate tegeliku turuhinna.

Ettevõtte üldkoosolek kinnitas ASi Werol Tehased 2004./2005. majandusaasta aruande ning valis järgmise majandusaasta audiitoriks KPMG Balticsi.

Autor: ÄP

Hetkel kuum