Sirje Niitra • 7. detsember 2005 kell 13:06

Maksumaksjate Liit on tubakaaktsiisi tõusu vastu

Eesti Maksumaksjate Liit (EML) on seisukohal, et kavandatav tubakatoodete aktsiisi määrade tõusu kiirenemine on vastuolus põhiseadusega.

'Õigusriigi põhimõtete järgimine eeldab kodanike usalduse tagamist õiguse ja riigivõimu õiguspärasuse suhtes. Põhiseaduse mõtte kohaselt on Eestis õiguse üldpõhimõtteks õiguspärase ootuse printsiip. Selle printsiibi kohaselt on igaühel õigus tegutseda mõistlikus ootuses, et rakendatav seadus jääb kehtima. Igaüks peab saama temale seadusega antud õigusi ja vabadusi kasutada vähemalt seaduses sätestatud tähtaja,' seisab EMLi avalduses.

Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium on usalduskaitse ehk õiguspärase ootuse põhimõtet kohaldanud mitmel juhul. Kõige tuntum on üks varane otsus, milles kohus tuletas tagasimõju keelu õiguse üldpõhimõtetest. Kaasuses nägi seadus ette viieaastase maksuvabastuse, mis enne tähtaja möödumist tühistati. Kohus tunnistas hilisema seadusemuudatuse kehtetuks, sest ?seaduses tehtav muudatus ei tohi olla õiguse subjektide suhtes sõnamurdlik?.

EML leiab, et seaduseelnõus välja toodud tubakatoodete aktsiisimäärade tõusu osas rikutakse sarnaselt õiguspärasuse ootuse põhimõtet. Tähtajaliselt kehtestatud maksumäär tekitab seaduse adressaadis samasuguse õiguspärase ootuse nagu tähtajaline maksuvabastus või mistahes muu iseloomuga soodustav norm (nt mahaarvamine, maksuvähendus, soodusmäär, pikem maksu tasumise periood jms).

Hetkel kuum