8. detsember 2005 kell 8:26

Valitsus kiitis heaks nn Delfi seaduse

Valitsus kiitis heaks nn Delfi seaduse, millega loodetakse piir panna internetisõimule.

Eelnõuga muudetakse vaenu õhutamine kuriteoks ka teo esmakordsel toimepanemisel. Tegemist on raske kuriteoga sõltumata vahendist, mille abil tegu toime pannakse (interneti kaudu või muul viisil), kuna see võib põhjustada isikute põhiõiguste ränka rikkumist. Rikkumise käsitlemine väärteona ähmastab selle piire ning võimaldab süüteokoosseisu ülemäära laialt tõlgendada.

Seaduse kõige olulisem oodatav mõju on õigusrikkujate korralekutsumisele järgnev laimavate, solvavate või vaenu õhutavate pöördumiste hulga vähenemine ning seega ka isikute õiguste senisest parem kaitse.

Eelnuga on kavas muuta elektroonilise side seaduset, infoühiskonna teenuse seadust, karistusseadustikku, kriminaalmenetluse seadustikku ja väärteomenetluse seadustikku.

Hetkel kuum