18. oktoober 2006 kell 6:22

Mart Laar: Eesti konkurentsieelised on ammendumas

Eestil on neli probleemi, mis vajavad kiiret lahendust, kirjutab tänases Postimehes ilmunud arvamusartiklis ekspeaminister Mart Laar.

Esimeseks probleemiks peab Laar seda, et Eesti konkurentsieelised on ammendumas. "Senine kiire majanduskasv on tuginenud odavale, kuid kvaliteetsele tööjõule. Seoses elatustaseme tõusu ning tööpuuduse langusega on see eelis kadunud või kadumas. Eesti edasine areng saab tugineda vaid tööviljakuse kasvule ning üleminekule teadmismahukale tootmisele. Konkurentsist väljajäämine on ka eurotsoonist väljajäämine," kirjutab Laar.

Teiseks probleemiks peab ta rahva tervist ja eluviise. "Eneseteostuse eelduseks on ju elu ehitamine, mitte elu põletamine. Inimesi tuleb rohkem hoida. Ravisüsteem peab olema seotud tervishoiusüsteemiga, mis omakorda lähtub sellest, millist elulaadi me hindame ja väärtustame. Aeg on saada täiskasvanuks," kirjutab Laar.

Tõsiseks väljakutseks kujuneb Eestile Laari hinnangul tööjõu vaba liikumine. "Kuigi väljaranne pole võtnud selliseid mõõtmeid nagu näiteks Lätist või Leedust, peab Eesti ometi pingutama, et niigi nappi tööjõudu säilitada. "Ajude" kodus hoidmine või koju toomine kujuneb peagi eluliselt tähtsaks ülesandeks," väidab Laar.

Neljandaks kiiresti lahendust vajavaks puuduseks peab Laar seda, et Euroopa Liidu ja NATOga liitumise järel pole Eesti endiselt suutnud neis oma kohta leida. "Euroopa asjade otsustamises tuleb aktiivselt ja positiivselt osaleda. Ainult sel kombel saame ka oma saatuse kujundamises kaasa rääkida. See on tõsine, mitte akadeemiline probleem, sest alternatiiv on vägagi sünge," kirjutab Laar.

Lisaks neljale kiiresti lahendamist vajavale probleemile toob Laar oma artiklis välja ka kaks probleemi kaugemast tulevikust, mis meid 2020. aastaks möödapääsmatult ootavad.

"Esiteks on Eesti elanikkond 2020. aastaks vähenenud ning vananenud. See toob kaasa suuri pingeid sotsiaalsfäärile ja majandusele üldiselt, kus töötajate-mittetöötajate suhe järsult halveneb. Euroopa kogemust vaadates on näha, et massiline sisseränne pole lahendus. Lahendus tuleb aga leida, sest muidu ähvardab meid kadu," hoiatab Laar."Teiseks on 2020. aastaks Eesti senine energiapoliitiline mudel ammendumas. Põlevkivi on lõppemas. Eesti kliima on selleks ajaks soojenenud, mis toob kaasa uusi väljakutseid. Looduslikku mitmekesisust hoidmata on Eestil raske head loota," kirjutab Laar.

Hetkel kuum