Opmann: kapost või riigiprokuratuurist toimub info lekkimine

Mariliis Pinn 21. detsember 2006, 11:49

Riigikogu julgeolekuasutuste järelevalve
komisjoni liige Mart Opmann esitas täna Riigikogus arupärimise justiitsminister
Rein Langile seoses "Eesti Ekspressis" ilmunud artikliga.

Ajalehes avaldatud info kohaselt on kaitsepolitsei kuulanud pealt endise keskkonnaministri Villu Reiljani ja AS Merko juhi Toomas Annuse telefonivestlust maadevahetuse teemal ning selle lindistanud - võimalik, et ilma kohtu loata, teatas Rahvaliit.

"Kui see peaks kas või osaliselt vastama tõele, on Eesti liikumas mitte ainult politseiriigi poole, vaid ka riigi poole, kus jõustruktuurid võivad olla sekkunud valimiseelsel ajal niigi ägedalt alanud kampaania mõjutamisse," selgitab Mart Opmann.

Mart Opmann soovib teada, kuidas peab justiitsminister vajalikuks reageerida riigi jõustruktuuridest menetlusinfo lekkimisele, ning alustada kriminaaluurimist informatsiooni lekitanud kaitsepolitseiameti või riigiprokuratuuri ametiisiku(te) suhtes.

Lisatud Opmanni järelpärimine justiitsministrile.


Arupärimine seoses "Eesti Ekspressis" 21.12.2006 ilmunud artikliga:

Lugupeetud härra justiitsminister

Teadaolevalt teostate Teie järelvalvet riigiprokuratuuri tegevuse üle ning riigiprokuratuur omakorda teostab järelevalvet kaitsepolitseiameti kriminaaluurimise üle. Seetõttu viitan tänasele "Eesti Ekspressi" artiklile ja selles avaldatud kahele faktilisele väitele seoses kaitsepolitseiameti ja riigiprokuratuuri tööga:

-et kaitsepolitsei on kuulanud pealt endise keskkonnaministri Villu Reiljani ja AS Merko juhi Toomas Annuse telefonivestlust nn. maadevahetuse teemal ning selle lindistanud, seejuures ajakirjaniku vihjega, et võimalik, et ilma kohtu loata;
- et riigiprokuratuur kavatseb pärast 2. jaanuari 2007 taotleda Villu Reiljanilt Riigikogu liikme saadikupuutumatuse äravõtmist. Pole põhjust kahelda, et "Eesti Ekspressi" ajakirjanik tugineb oma väidetes vähemalt kahele allikale.

Seetõttu on minule üllatav, et mitte šokeeriv, et ajakirjandus on võimeline avaldama kaitsepolitseiameti ja riigiprokuratuuri tegevuse kohta faktiväiteid, kui seadusest tulenevalt peaks eeluurimise vältel olema kaitstud nii uurimise kui ka selle subjektide konfidentsiaalsus. Teisisõnu, kaitsepolitseiametist või riigiprokuratuurist toimub ulatuslik menetlusinformatsiooni lekkimine, kuna ükski teine institutsioon ega ka menetlussubjekt ise nimetatud informatsiooni vallata, ega kinnitada kuidagi ei saa.

On eriti kahetsusväärne kokkusattumus, et informatsioon lekib riigikogu valimistele eelneval ajal, mõjutades avalikkuse arvamust veel enne, kui hinnangu on andnud ainus pädev institutsioon - kohus. Lekitamisega võidi oluliselt rikkuda puutumuses olevate isikute huve.

Seetõttu palun minule teatada, kuidas peab justiitsminister vajalikuks reageerida riigi jõustruktuuridest menetlusinfo lekkimisele? Samuti palun alustada kriminaaluurimist informatsiooni lekitanud kaitsepolitseiameti või riigiprokuratuuri ametiisiku(te) suhtes Kars § 157, § 289, § 315 alusel.

Lugupidamisega

Mart Opmann
Riigikogu liige

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
21. December 2006, 12:42
Otsi:

Ava täpsem otsing