13. märts 2007 kell 11:39

Paet: EL peab arenguabi andmist paremini koordineerima

Välisminister Urmas Paeti sõnul toetab Eesti kaubandust liberaliseerivate majanduskoostöö lepingute sõlmimist Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani riikidega.

„Pooldame võimalikult kaugeleulatuvat liberaliseerimist, sest meie arvates aitab vabakaubandus neil riikidel iseendaga hakkama saada ja jõukust kasvatada,” märkis Paet. Välisminister lisas, et kaduma peaksid nende riikide endi vahel kehtivad kaubandustõkked ja Euroopa Liit peaks vähendama piiranguid nendest riikidest sissetoodavatele kaupadele. „Ainult nii saavad turgude avamisest kasu kõik osapooled,” rõhutas ta.

Teisipäeval osales välisminister Urmas Paet Bonnis toimuval Euroopa Liidu arengukoostöö ministrite mitteametlikul nõukogul.

Esmaspäeva õhtul alanud kohtumisel käsitleti majanduskoostöö lepingute sõlmimist Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani riikidega. Kõne all olid ka arengukoostöö ja energeetika seosed ning ELi arenguabi tõhusus.

Euroopa Liidu ministrid pöörasid tähelepanu ka arengukoostöö ja energeetika seostele. Välisminister Paeti hinnangul on juurdepääs energiaressurssidele üks Aafrika riikide arengu eeldusi. „Oluliselt tuleb parandada elektrienergia kättesaadavust inimestele,” ütles Paet. „Paraku on täna veel neid riike, kus alla 10% elanikkonnast saab elektrienergiat kasutada,” lisas ta.

ELi arengukoostöö ministrid keskendusid ka paremale tööjaotusele arengukoostöös – kuidas anda arenguabi rohkem ja tõhusamalt. Eesti välisminister tõdes, et ELi arenguabi on praegusel hetkel killustunud ja doonorite tegevus kattub nii riikide kui valdkondade tasemel.

„Liikmesriikide parem tööjaotus sihtriikide ja tegevusvaldkondade valikul on väga vajalik,” lausus Paet.

Hetkel kuum