31. märts 2007 kell 17:11

Siiri Oviir: valimiskomisjon sunnib europarlamendi saadikut seadust rikkuma

Euroopa Parlamendi saadik Siiri Oviir ütles, et valimiskomisjoni esimees sunnib Riigikogu valimistel osalenud eurosaadikuid seaduse rikkumisele, kui nõuab neilt vaatamata valimiskomisjonile esitatud mandaadist loobumise avaldusele Riigikogu liikme ametivande andmist.

Nii Eesti kui Euroopa Liidu õigusnormide kohaselt ei ole isikul võimalik üheaegselt kuuluda mõlemasse parlamenti ning isik peab seetõttu langetama valiku neist ühe kasuks. „Andes Riigikogu ametivande tähendab see aga Riigikogu liikme kohustuste täitmisele asumist, ehk samaaegselt kahe parlamendi liikmeks olemist, seega seaduse rikkumist,” märkis Oviir. „Valimiskomisjonile ei saa olla see teadmata.”

„Ametivande andmise mõtteks ei ole see, et ametivande andmist või sellest loobumist kasutatakse sellega mitte seotud tahteavalduste teatavaks tegemiseks, käesoleval juhul Riigikogu liikme mandaadist loobumiseks töö tõttu Euroopa Parlamendis,” lisas ta.

Oviiri sõnul on antud olukorra lahendamiseks ainus Põhiseaduse mõttega kooskõlas olev võimalus isikliku avalduse alusel Riigikogu liikme volituste enne tähtaega lõpetamine. „Kuni Riigikogu juhatuse valimiseni on selle avalduse rahuldamine vabariigi valimiskomisjoni pädevuses,” ütles Oviir

Oviir ütles, et Riigikohtu praktikas on leidnud tunnustamist isiku õigus loobuda Riigikogu mandaadist enne ametivande andmist

Hetkel kuum