13. november 2007 kell 15:51

Statistikaamet: vanaduspensioni osatähtsus SKP-st on väiksem ainult Iirimaal

Statistikaameti juhtivstatistik Angela Poolakese sõnul on sotsiaalkaitsekulutused SKP-st Eestis väga väikesed võrreldes teiste Euroopa riikidega.

„Sotsiaalkaitsekulutused sisemajanduse koguproduktist (SKP) on Eestis tõesti väikesed võrreldes teiste riikidega. Kuid Läti, Leedu on enam-vähem samal tasemel,“ ütles Poolakese. "Eesti kulutused sotsiaalkindlustusele moodustavad 13,2% SKP-st 2004. aastal (eurostati andmebaasi andmetel). Euroopa Liidu (EL25) keskmine oli 13 protsendipunkti kõrgem (26,2%). Eestiga sarnaselt madalad kulutused olid Lätis (12,2%), Leedus (12,9%). Tabeli eesotsas on Rootsi (31,7%), Taani (29,8%) ja Prantsusmaa (29,3%)," rääkis Angela Poolakese.

"Kui me vaatame konkreetselt vanaduspensioni, mida antud uuringus käsitleti, siis Eesti on nende kulutuste osas SKP-st tagantpoolt teisel kohal 5,7%-ga 2004. aastast ning see pole vahepeal muutunud. Eestist tagapool on üksnes Iirimaa (3%), kuid samas on nende vanuseline struktuur parem. Eestis tuleb pensionäre rohkem juurde, kuid pensionid SKPst pole suurenenud,“ rääkis Angela Poolakese.

"Lätis, Leedus ja Luxembourgis on see protsent SKP-st 5,8, EL25 keskmine on 10,8. Kõige rohkem kulutatakse Austrias (13,3), Itaalias (12,9%), Rootsis (12%), Saksamaal (12%). Nimetatud andmed käivad 2004. aasta kohta, kuna Eurostati andmebaasi pole uuendatud," lisas Poolakese.

Hetkel kuum