29. november 2007 kell 13:45

Euroopa hakkab arendama mobiiltelevisiooni

Täna hommikul Brüsselis toimunud Euroopa Liidu telekommunikatsiooninõukogu otsustas arendada mobiiltelevisiooni.

Eestit esindas nõukogus majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts, teatas rahandusministeerium.

Telekommunikatsiooninõukogu võttis täna vastu otsuse arendada Euroopas mobiilitelevisiooni. Euroopa Komisjon on kutsunud liikmesriike üles looma mobiiltelevisiooniteenuste osutamiseks soodsat reguleerivat keskkonda, samuti tegevust omavahel koordineerima, et vahetada lubade andmise korra parimaid tavasid.

Mobiiltelevisiooni osas tekitas kõige suuremat diskussiooni ühtse standardi kehtestamise kohustuslikkuse või mittekohustuslikkuse teema. Täna vastu võetud nõukogu järelduste järgi ei ole ühtne standard DVB-H (Digital Video Broadcasting - Handheld) liikmesriikidele kohustuslik, kuid soovitatav. See on vastavuses ka Eesti seisukohaga.

Euroopa Liidus on mobiilitelevisioon levinud Itaalias ja sellel aastal käivitas selle ka Soome.

Samuti tutvustas Euroopa Komisjoni liige Viviane Reding ministritele komisjoni uut algatust – elektroonilise side 2002. aasta õigusliku raamistiku muutmist, mille üks ettepanek näeb ette ELi side regulaatori ehk üleeuroopalise sideagentuuri asutamist. Agentuuri loomise põhieesmärgiks on tagada elektroonilise side sektori lõplik ja sujuvam integreerimine ühisturgu. Samuti tahab Komisjon sellega ühtlustada järelevalvepraktikat Euroopa elektroonilise side sektori üle. Agentuuri üheks ülesandeks oleks ka osa raadiosageduste, mida kasutatakse üleeuroopaliste sideteenuste osutamiseks, jagamine ja haldamine. Ehkki sisulist arutelu sellel teemal täna kavas ei olnud, juhtisid mitme riigi ministrid tähelepanu sellele, et uus sideagentuur võib kaasa tuua liikmesriikide sideametite otsustusõiguse vähendamise.

Hetkel kuum