19. detsember 2007 kell 8:40

Enamik eestlastest pooldab Võidusamba püstitamist

Novembri lõpus ja detsembri alguses toimunud küsitluse järgi toetab Vabadussõja Võidusamba püstitamist 70% küsitletutest, küsitletud eestlastest oli vabadussamba poolt 80% inimestest, teatas EMOR.

Uuenenud kavandiga on rahul 74% küsitletud eestimaalastest. Monumendi püstitamise vastaste hulk on vaid 17% ja kavandiga ei olnud rahul 19%.

Eraldi tasub tuua eestlaste ja teiste rahvuste esindajate hinnangud monumendile. Monumendi püstitamist toetas täielikult või pigem toetas 80% eestlastest. Teiste rahvuste esindajatest oli pooldajaid 47%. Monumendi püstitamist ei toetanud või pigem ei toetanud vastavalt 11% ja 29%.

Monumendi kavandiga oli rahul 84% eestlastest ja 53% teiste rahvuste esindajatest. Üldse ei meeldinud või pigem ei meeldinud monumendi kavad 11%-le eestlastest ja 35%-le teiste rahvuste esindajatest. Mitte-eestlaste hulgas oli võrreldes eestlastega enam neid, kel mõlemas küsimuses seisukoht puudus.

28. novembrist 5. detsembrini läbiviidud Omnibuss-uuringu käigus küsitles TNS Emor üle-Eestilises esinduslikus uuringus 509 inimest vanuses 15-74 eluaastat. Erinevalt varem läbiviidud telefoniküsitlustest küsitleti seekordses uuringus inimesi personaalintervjuu vormis.

Hetkel kuum