Kersti Saar • 17. aprill 2008 kell 22:00

Kui võimalik, investeeri oma raha maksuvabalt

Tulumaksuvabade toodete virrvarris on investorite hulgas kõige enam populaarsust võitnud investeerimishoius, kuid ära ei maksa unustada ka pensioni III sammast ja investeerimisriskiga elukindlustust.

Investeerimishoius on tähtajaline tulumaksuvaba investeering, mille sissemakstud põhiosa on tagatud.

Investeerimishoiuse intress kujuneb aktsiaturgude liikumisest. Toode annab võimaluse investeerida riskivabalt ning hoiustatud raha ei vähene. Leping sõlmitakse üldjuhul 2-3 aastaks.

Sampo Panga säästmis- ja investeerimistoodete osakonna juhataja Peeter Schamardini sõnul ei maksustata tulumaksuga intresse, mis on välja makstud Eestis tegutseva krediidiasutuse poolt. See tähendab, et pankade välja makstud hoiuste intressid ja pankade väljalastud võlakirjade intressid on tulumaksuvabad. "Investeerimishoiuse intress sõltub tavaliselt konkreetse finantsinstrumendi (globaalne, geograafiline või sektoraalne aktsiaindeks, valuutakurss, tooraine hind vms) kursist. Investeerimishoiuse intress ei ole piiratud, kuid hoiustatud summal on kapitalikaitse, st et kui finantsinstrumendi kurss peaks langema, saab hoiustaja oma raha igal juhul tagasi," selgitas Schamardin, lisades, et investeerimishoiuste populaarsus tuleneb eelkõige pakutavast kapitalikaitsest. SEB kommunikatsioonijuhi Silver Vohu sõnul on investeerimishoius selgesti viimase aja populaarseim toode, millelt saadavad intressid on tulumaksuvabad.

Kolmanda samba pensionilahendused on tulumaksusoodustustega, kuid mitte alati tulumaksuvabad.

Tulumaksuvabad on pärast 55. eluaastat täiendava kogumispensioni kindlustuslepingu alusel tehtavad eluaegsed väljamaksed, st kolmanda samba väljamaksed, mis on vormistatud elukindlustusseltsi kaudu eluaegsete väljamaksetena.

Kolmanda pensionisambani võid läheneda kolme eri suuna pidi. Täiendavasse pensionifondi investeerija võib valida garanteeritud intressiga pensionikindlustuse, investeerimisriskiga pensionikindlustuse ja vabatahtliku pensionifondi vahel. Garanteeritud intressiga pensionikindlustuse aastatootlus on tavaliselt 3-4 protsenti ja see sobib riskikartlikule investorile.

Toote ennetähtaegne lõpetamine toob aga kaasa kulusid. Vabatahtliku pensionifondi eelised on paindlikkus ja läbipaistvus koos vabade sisse- ning väljamaksetega.

Pensionitoodetesse sissemakstud summadelt maksab riik tagasi tulumaksu kuni 15 protsenti brutopalgast.

Investeerimisriskiga elukindlustust pakutakse nii fondiplaani kui kasvuportfelli nime all. Investor võib ise valida, kuhu ta oma raha paigutab ning on seega mõeldud investeerimisteadlikule inimesele. Investeerimisriskiga elukindlustuse puhul on teenitud tulu tulumaksuvaba tingimusel, et leping on sõlmitud vähemalt 12 aastat tagasi. Kasvuportfell annab hea võimaluse näiteks investeerida lapse tulevikku.

Kahtlemata sõltub tulumaksu tagasisaamine kogu tulude-kulude koondpildist, millele kehtivad tulumaksuseadusest tulenevad piirid. Tulumaksu tagastamine pensionitoodete puhul vastab sissemaksete tegemise aastal kehtinud tulumaksumäärale. Tulumaks tagastatakse tuludeklaratsiooni alusel.

Hetkel kuum