Eesti-Läti-Vene piiriülene koostöö aitab edendada ettevõtlust

27. juuni 2008, 20:06

Valitsus kiitis heaks Euroopa naabrus-
ja partnerlusinstrumendi 2007-2013 Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö ühise
rakenduskava, mille eesmärk on toetada piiriäärsete regioonide arengut ning
edendada nendevahelist koostööd.

Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrumendi 2007-2013 Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö ühise rakenduskava eesmärk on toetada piiriäärsete regioonide arengut ning edendada nendevahelist koostööd. Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö ühise rakenduskava maht on 747,512 miljonit krooni, teatas siseministeerium.

Rakenduskava on saanud heakskiidu nii Eesti, Läti kui Venemaa valitsuste poolt ja see esitatakse 30. juuniks Euroopa Komisjonile heakskiitmiseks. Euroopa Komisjonile heakskiitmiseks. Peale Euroopa Komisjoni poolset kinnitust kutsutakse kolme riigi esindajatest kokku Seirekomitee, kes hakkab tegelema taotluste vastuvõtmise ettevalmistamisega. Taotlusvoorud toimuvad vähemalt kaks korda aastas.

Toetust saab hakata taotlema näiteks ettevõtluse edendamiseks, transpordi, logistika ja turismi arendamiseks ning energiakasutuse ja -säästu parandamiseks. Samuti toetatakse kavaga ajaloo- ja kultuuripärandite säilitamist, ühiseid looduskaitsealaseid tegevusi ning koostööd hariduse, kultuuri ja sotsiaaltöö valdkonnas.

Regionaalminister Siim-Valmar Kiisler tõi näiteks riikidevaheliste keskkonnauuringute ja -seire läbiviimise ning keskkonnahariduse propageerimise. „Esitada võib ka taotlusi erinevate kultuurimälestiste kordategemiseks. Head näited on Vastseliina ja Irboska kindlused, mis eelmise Eesti-Läti-Vene INTERREG IIIA programmi toetusel korda tehti,“ lisas minister.

Programmis saavad osaleda Ida-Viru, Lääne-Viru, Järva, Rapla, Viljandi, Valga, Võru, Põlva, Tartu ja Jõgeva maakonnad. Koostööprojekte võivad esitada riigiasutused, maavalitsused, kohalikud omavalitsused, erinevad mittetulundusühendused ja sihtasutused, väikese ja keskmise suurusega ettevõtted ning meditsiini-, kultuuri- ja haridusasutused.

Programmi tehniline sekretariaat asub Riias, lisaks sellele luuakse kaks programmi harukontorit Eestisse ja kaks Venemaale, kes aitavad taotlejaid projektide ettevalmistamisel ja elluviimisel.

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
09. July 2008, 12:58
Otsi:

Ava täpsem otsing