SEB esimese pangana Eestis uuel kvaliteeditasemel

Hille Tressum 15. juuli 2008, 18:24

SEB Pank sai finantsinspektsioonilt loa
alates käesoleva aasta juulist uute meetodite rakendamiseks krediidi- ja
operatsiooniriski kapitalinõude arvutamisel Basel II nõuete raames. Sellega
jõudis SEB Pank esimese pangana Eestis uue kvaliteeditasemeni.

Sisemudelite kasutamine eelneval finantsjärelevalve asutuse loal on reguleeritud Basel II kapitali adekvaatsuse nõuetega, mis Eestis kehtivad alates 1. jaanuarist 2007. Basel II on uus kapitali adekvaatsuse raamistik. Kapitalinõuded krediidiriskile on viidud täpsemini vastavusse tegeliku riskiga, lisandunud on kapitalinõue operatsiooniriskile ning pankade riskijuhtimine ja sisemine kapitali hindamine on võetud järelevalveorganite suurema tähelepanu alla.

Krediidiasutuste seaduse kohaselt võib krediidiasutus taotleda finantsinspektsioonilt kirjalikku luba krediidiriski kapitalinõude arvutamisel krediidiriski sisereitingute põhimeetodi (IRB) kasutamiseks. Luba antakse üksnes juhul, kui krediidiasutuses kasutatavad krediidiriski juhtimise ja hindamise meetodid on usaldusväärsed, neid rakendatakse järjepidevalt ja täidetud on muud olulised tingimused.

Loa saamisele eelnes pikk loataotluse menetlusprotsess. Finantsinspektsioon viis SEBs läbi kohapealse kontrolli IRB mudelite ja nende väljundite kasutamise kindlakstegemiseks. Eesti ja Rootsi järelevalveasutused jõudsid ühisele seisukohale, et SEB vastab taotlusega hõlmatud riskipositsioonide klasside ulatuses määravas osas Euroopa Parlamendi ja Nõukogu vastava direktiiviga ning Krediidiasutuste seadusega sätestatud IRB loa saamise nõuetele.

Finantsinspektsioon viis SEB osas läbi ühisotsustusmenetluse käigus operatsiooniriski täiustatud mõõtmismudelite (AMA) kasutamise, loataotluse dokumentide kontrolli ja kohtumised. Luba antakse juhul, kui operatsiooniriski mõõtmine ja juhtimine on usaldusväärne ning on täidetud nõutud tingimused. Ühisotsustusmenetluses osalenud järelevalveasutused, sh. Eesti ja Rootsi, jõudsid ühisele seisukohale, et SEB Grupp ja tema taotlusega hõlmatud tütarettevõtjad, sh SEB Pank, vastavad määravas osas Euroopa Parlamendi ja nõukogu vastava direktiiviga ja siseriiklike õigusaktidega kehtestatud AMA loa saamise nõuetele.

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
16. July 2008, 12:35
Otsi:

Ava täpsem otsing