ÄP fototoimetus • 25. november 2008 • 3 min
Jaga lugu:

Väliskaubanduse terminid (4)

G.A. general average - üldine keskmine

G.A.A. General Average Agreement - üldise keskmise kokkulepe

G.C. general cargo - üldine kaup

G.C.R. general cargo rates - üldise kauba hinnad

GDP gross domestic product - sisemajanduse kogutoodang

GMT Greenwich Meantime - Greenwichi aeg

GFA general freight agent - üldine veose agent

GNP gross national product - rahvamajanduse kogutoodang

GRT gross registered tonnage - registreeritud brutomaht

GSA General Sales Agent - üldine müügiagent

GW gross weight - brutokaal

HAWB House Air Waybill - lihtlennuveokiri

hdlg handling - käsitlemine

hgt height - kõrgus

h/lift heavy lift - raske koorem

HS Harmonized System - kooskõlastatud süsteem

H.Q. headquarters - peakorter

h.p. horse power - hobujõud

i.a.w. in accordance with - vastavalt

IMDG International Maritime Dangerous Goods Code - rahvusvaheline merenduslik kood ohtlikele kaupadele

INCOTERMS Standard conditions for sale and delivery of goods - kaupade müügi ja tarnimise standardsed tingimused

INTRM intermediate point - vahepunkt

inv. Invoice - arve

I.P.A. including particular average - sisaldab konkreetseid keskmisi

kg(s) kilogram(s) - kilogramm(id)

km kilometer - kilomeeter

km.p.h. kilometres per hour - kilomeetrit tunnis

km2 square kilometer - ruutkilomeeter

kn knot(s) - sõlm(ed)

kW kilowatt - kilovatt

kWh kilowatt-hour - kilovatt-tund

lb(s) pound(s) - nael(ad) (raskusmõõt 0.45359237 kg)

L/C Letter of credit - panga väljastatud garantiikiri ostja maksujõulisuse tagamiseks

LDG leading - juhtiv

l.&d. loss and damage - kahju ja vigastus

l.&u. loading and unloading - laadimine ja tühjendamine

LCL less than container load - osakonteiner,

leg. legal - seaduslik

LFL lower flammable limit - madalam süttimispiir

lgt. long ton; long tons - mahumõõt 1016 kg

liq. Liquid - vedel

Lkg/Bkg leakage & breakage - lekkiv ja purunev

LNG Liquefied natural gas - vedel looduslik gaas

L.O.A. length over all - kogupikkus

LO/LO lift on, lift off - pealetõstmine, mahatõstmine

load loading - laadimine

long. Longitude - pikkuskraad

LSD landing, storage and delivery charges - maabumis-, ladustamis- ja tarnekulud

L.T. local time - kohalik aeg

L/T liner terms - liinilaevahinnad

ltr. Lighter - kergem

lump lump sum - kindel prahiraha

M minimum (rate classification) - minimaalne

m metre(s) - meeter

m3 cubic metre(s) - kuupmeeter

MACH modular automated container handling - modulaarautomaatne konteinerite käitlemine

Mdse merchandise - kaup

msbl missing bill of lading - veokirja puudumine

msca missing cargo - kadunud saadetis

MTD multimodal transport document - segavedude dokumendid

MTO multimodal transport operator - segavedude teostaja

M/V Motor Vessel - mootorveesõiduk

NAWB Neutral Air Waybill (forwarders Air Waybill) - vedajate lennuveoleht

n.c.v. non customs (commercial) value -tollimaksuta, kaubandusliku väärtuseta

n.e.s. not elsewhere specified - mujal nimetamata

n.f.o. not free out - mitte vabalt käibel

NGO non governmental organization - mitteriiklik organisatsioon

n.l.t. not later than - mitte hiljem kui

Autor: ÄP

Jaga lugu:
Hetkel kuum Äripäevas

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Veebilehe kasutamist jätkates nõustute küpsiste kasutamisega. Loe lähemalt