Carri Ginter • 30. november 2008 kell 22:00

Tallinn käitub silmakirjalikult

Lumesajus hakkas silma tavainimeste vastastikune heatahtlikkus ja abivalmidus: lumevangi jäänuid aidati, elektrita jäänud võeti sõprade juurde sooja jne. Avalik võim leidis aga võimaluse näidata oma pahupoolt.

Esmaspäeval teatas Tallinna linnavalitsus, et teed olgu puhtad ja graniitsõelmetega kaetud. Munitsipaalpolitsei juht Kaimo Järvik lisas armulikult, et hommikul piirdutakse hoiatamisega, kuid pärastlõunal kirjutatakse juba trahve. Parkimiskorraldajad leidsid, et paksus lumes liikumisvõimetuks muutunud auto tarvitab parkimisteenust, mille eest tuleb raha kätte saada - firma peab täitma linnaga sõlmitud lepingut.

Tallinna abilinnapea Jaanus Mutli omakorda soovitas kasutada parkimiskella. Trahvikviitungite kirjutamist pealt näinud soovitasid selle eest huumoripreemia välja anda. Uudistes tsiteeriti siseminister Jüri Pihli soovitust pöörduda kohtusse ja jätta trahv maksmata. Justiitsministeeriumi kommentaar jäi reserveeritumaks: kohus otsustab.

Juriidiliselt on olukord üsna põnev. Moodsas õigusruumis ei saa istuda kuivalt kinni seaduse tekstis. Unustada ei tohi seaduse mõtet ja mõistlikkust. Nimelt sekundeerib linna õigusele saada parkimise eest tasu ka linna kohustus parkimist korraldada (liiklusseadus), oma teed korras hoida ja tänavail peab olema võimalik ohutult liigelda (teeseadus). /- - -/

Kuidas aga viia tasakaalu kohaliku omavalitsuse kohustusi, nende täitmata jätmist ja isiku kohustust parkimise eest maksta? Lahenduse leidmisel võib olla abi põhiseadusest, kus on nimelt kirjas, et seadus kaitseb igaüht riigivõimu omavoli eest, õiguste ja vabaduste tagamine on seadusandliku, täidesaatva ja kohtuvõimu ning kohalike omavalitsuste kohustus. Kirjas on seegi, et avalik võim peab oma tegevuses käituma proportsionaalselt.

Karistamine teo eest, mis on otseselt seotud omavalitsuse tegemata jätmisega, on silmakirjalik. Raha kogumine enda tegevusetuse tagajärjel on ebaõiglane. Ja avalikule võimule tuleb kasuks, kui kohtu abil talle kodanikest hoolimise vajadust meelde tuletatakse.

Kindlasti peaks valima ühe kahest - kui kohtusse ei pöörduta, tasub raha ära maksta. Muidu tuleb kohtutäitur.

Hetkel kuum