Pille Rõivas • 22 aprill 2009

Puidutööstus vajab innovaatilisi lahendusi

EMTLi juhatuse esimees Rait Hiiepuu peab kõige olulisemaks gruppide omavahelist koostööd. Väga oluline roll on täita kohalikel omavalitsustel, kellest suuresti sõltub kohaliku tööstuse käekäik. Metsa ülestöötamise kulud sõltuvad metsakasvatuse kvaliteedist ja omanike organiseeritusest.

Hiiepuu näeb siin lahendusena arendada metsaomanike ühistegevust, mis aitab alandada metsakasvatuslikke kulusid, kaasata toetusi. Suuremad ja kompaktsemad pakkumised alandavad ülestöötamiskulusid. Eesti metsad on tihti võsased ja hooldamata, sellises metsas on tehnikaga töötamine väga kallis. Väikestest lankidest tingituna peavad metsamasinad sõitma suurema osa ajast treileril ühest metsast teise.

"Metsaomanikud saaksid ühistegevusega jagada kulusid, väikeseid lanke grupeerida ja masinaid efektiivsemalt tööle rakendada," rääkis Hiiepuu.

Ilumets võrdles praegust ettevõtete olukorda sukeldujatega, kes ei ole hinnanud õigesti ümbritsevat keskkonda ja sukelduvad praegu tormisel Põhjamerel.

"Ettevõtetel on vaja leida lahendusi, et me ei kasutaks ära kõiki praegusi reserve seni, kuni me saame taas Eesti metsas töödega jätkata," ütles Ilumets, kelle sõnul peaksid ettevõtjad omama rohkem julgust oma kodukülast kaugemaid metsi näha, et säilitada ka raskel ajal tegevusvõimekus.

Metsatööstus peab vaatama energeetikasektori poole, mis suudaks olla metsatööstuse mootoriks. "Peame keskenduma metsanduses innovaatilistele lahendustele ning lähtuma sellest, kes on meie põhiline äripartner viie aasta pärast," ütles Ilumets.

Praeguses olukorras pinnale jäämiseks tuleb tõsta ettevõtte likviidsusnäitajaid, leida uusi investoreid, müüa varasid, mida saab müüa. Kui müüa ei saa, tuleb lasta hinda alla ja ikka müüa.

Ilumets on seisukohal, et tuleb valmistuda uuteks turgudeks - oma teadmisi ja oskusi tuleb rakendada seal, kus seda vajatakse ning mitte jääda ootama tellimust.

Metsakonsultant Jüri Peetrimäe sõnul on koos tegutsemine oluliselt efektiivsem ning Eestis on olemas metsanduse nõustajate ja tugiisikute võrgustik, kes on erametsaomanikule abiks.

Siiski on toimiva tugivõrgustiku negatiivseks pooleks riigi kehv majanduslik olukord.

Hetkel kuum