Täna kukkus GILD Arbitrage'i laenutähtaeg

09. juuni 2009, 18:07

Juba pea aasta tagasi GILDi
kinnisvarafondilt EEREIF saadud ca 55 mln krooni suuruse laenu uus
tähtaeg on täna. Kinnisvarafond laenu tagasimaksmist ei kinnitanud.

EEREIFi fondivalitseja Urmas Lauri sõnul on antud Arbitrage'ile laenu ja seda ka tagastatud juba alates 2005. aastat, kusjuures intressid on liikunud 10-20% vahel vastavalt turuolukorrale. Mullu 31. juulil oli ca 55 mln krooni suuruseks paisunud laenu järjekordne tähtaeg.

Tänavu 9. märtsil muudeti GILD Arbitrage riskikapitalifondile antud laen koos kogunenud intressidega ümber tagatisega võlakirjadeks, seisab kinnisvarafondi eelmise aasta majandusaruandes. Laenu uus tähtaeg on täna, so 9. juuni 2009 ja intress 18%.

GILD ei soostunud teemat kommenteerima. Kommunikatsioonijuhi sõnul peavad nad enne jagama infot investoritele ja alles siis saavad anda ka meediale. Järgmine fondi poolaasta ülevaade saadetakse investoritele 15. juulil.

Äripäev soovis teada, kas GILD Arbitrage maksis EEREIFile laenu tagasi, ja kui ei maksnud, milliseks on paisunud laenu põhiosa koos intressidega. Samuti küsis ajaleht, miks laen tagatisega võlakirjadeks muudeti.

Aastaaruandest tuleb välja, et aasta lõpu seisuga oli riskikapitalifondi laenujääk veidi üle 36 miljoni krooni, intressimäär 18%. Tänavu 31. märtsi seisuga polnud investeerimisfirma intressi maksnud.

Äripäeva poole pöördunud GILD Arbitrage'i investorid muretsevad juba mõnda aega fondi osakutega kauplemise peatamise ning fondi varade tegeliku seisu pärast. Paar kuud tagasi hakkas murelikke noote saabuma ka kinnisvarafondi EEREIFi investoritelt.

Äripäevale on teada, et üks murelik investor pöördus ka finantsinspektsiooni poole juurdluse algatamiseks just laenu andmise küsimuses, uurides, kas ühte ja samasse ettevõtete gruppi kuuluvad erinevate fondide juhid pole kasutanud ära oma positsiooni ja siseinfot ning kahjustanud Arbitrage'i fondi rahastamisega EEREIFi fondiosakute omanike huve.

Investor avaldas ka kahtlust tagatiseks panditud varade väärtuse suhtes, kuna võlakohustuse summa ületab tema hinnangul vara oluliselt, mis muudab kinnisvarafondi kahjukannatajaks. Investori hinnangul oleks võinud fondijuht vaba raha riskantse laenu andmise asemel hoopis näiteks madala riskiga võlakirjadesse paigutada.

Aprilli alguses esitas Äripäev ka rea küsimusi EEREIFi fondivalitsejale laenu andmise tagamaade ja eelkõige investorite huvide ohustamise võimalikkuse kohta. „EEREIF ei ole klassikaline laene väljastav finantsasutus. EEREIFi jaoks oli tegu finantsjuhtimise küsimusega ning seega ei ole ka klassikalist laenu taotlemist toimunud,“ vastas EEREIFi fondijuht Urmas Laur toona küsimusele, ega ta ei tundnud huvi, mis otstarbel Arbitrage laenu palus.

Peale mullusuvist laenu tagasimaksmise tähtaja möödumist põhjendas Laur laenu pikendamise tähtaega sellega, et Arbitrage’il tekkisid viimasel poolaastal likviidsusprobleemid. Tingimuste muutmisest, näiteks intressi tõstmisest, Laur ei rääkinud.

„EEREIFi juhtimises arvestame alati võimalike likviidsusriskidega, millede hindamisel vaatame kogu fondi eluiga,“ vastas Laur, kas on arvestatud ka võimalusega, kui ei saada järelejäänud laenu tagasi ja mida kavatsetakse sel juhul ette võtta.

Laur ütles, et teda ei pane muretsema, kas ja kuidas Arbitrage'i fondijuht Tõnno Vähk suudab laenu katvad projektid müüa. „EEREIF ei ole küll Arbitrage'i fondiosakutesse investeerinud, kuid oleme kursis infoga, mida fondivalitseja on jaganud nii investoritele kui laenuandjatele,“ põhjendas ta.

„Kuna meie fond on alati lähtunud läbipaistvuse ja investorite võrdse kohtlemise printsiibist, ei ole pidanud vajalikuks ka infot varjata,“ põikles Laur süüdistusest, nagu varjataks EEREIFi ja GILD Arbitrage'i vahelisi tehinguid.

EEREIFi nõukogu liige Ville Jehe ütles aprillis, et kinnisvarafondil on analoogsete fondidega võrreldes hästi läinud. Samas ei nõustunud ta väitega, et Arbitrage'ile laenu andes oldi riskifondi kehvast olukorrast teadlik. Tema sõnul ilmnesid raskused alles eelmisel sügisel.

GILD Arbitrage

*On avalik kinnine lepinguline riskikapitalifond, mis loodi 2001. aasta aprillis. Fondi on investeerinud ligi 300 investorit, peamiselt Balti riikidest.
*Fondi suurim pikaajaline investor on GILD Bankers koos Gildi partnerite ja töötajatega, kellele kuulub 9% fondi portfellist.
*Maht küündis eelmise aasta septembris 1,5 mld kroonini, sellest 400 mln krooni on laenuraha. Pärast seda pole fondiosaku hinda ja fondi mahtu arvestatud.
*On investeerinud kokku 42 erinevasse projekti. Neist kolmes suuremas on kinni kolmandik fondi rahast. Enamalt jaolt on investeeritud laenuraha.
*Suurimad investeeringud riikide lõikes: Ukraina 22%, Armeenia 20%, Eesti 19%, Bulgaaria 15%.
*Suurimad investeeringud sektorite lõike: maa 23%, maavarad 20%, kinnisvara 15%, teenused 13%, tööstus 12%.
*GILD Fund Management asutati 2007 aprillis, et saada finantsinspektsioonilt fondivalitseja litsents ja viia GILD Arbitrage'i fondi tegevus kooskõlla investeerimisfondide seadusega.
*Novembri lõpus hindas GILD Arbitrage oma investeeringute oletatava väärtuse 50 ja 116 miljoni euro vahele, negatiivse stsenaariumi korral on fond kaotanud 27 protsenti ning positiivse stsenaariumi korral 69 protsenti võitnud.
*Fondivalitseja otsustas 5. maiks määratud GILD Arbitrage'i osakute märkimise ja lunastamise kuni 3. novembrini edasi lükata.

EEREIF

*Kinnisvarafond EEREIF (Eastern Europe Real Estate Investment Fund) on avalik kinnine lepinguline fond tähtajaga 2+3(+2) aastat alates 2008. a märtsist.
*EEREIFi eelkäija oli EEREIT (Eastern Europe Real Estate Investment Trust), mis loodi 2005. a mais. Struktuur oli poolkinnine.
*Raha kaasati toona võlakirjadest, mille väärtus oli otseselt seotud varade väärtusega.
*2008. a märtsis muutus EEREITi juriidiline staatus reguleeritud kinnisvarafondiks, et kaitsta pikaajaliste investorite huve ning paremini hallata fondi likviidsust.
*Kuni septembrini 2008 juhtisid fondi 50/50 partnerluse alusel GILD Bankers ja Uus Maa kinnisvaragrupp. Pärast seda omandas GILD Bankers ka teise 50% osaluse ja sai ainuomanikuks.
*Fondi varade maht kasvas läinud aasta lõpuks 54 mln euroni (845 mln kroonini).
*Fondiosak langes mullu 9,4%.
*Keskmine kumulatiivne puhastootlus aasta baasil on ligi 14%. Sihttootlus 15-20% aastas pärast kõiki kulusid.
*Fondiosakuid ei saa lunastada ja fondi ainuke emissioon toimus möödunud aasta kevadel.
*Samas on fondiosakud vabalt kaubeldavad teisesel turul, mille korraldamist GILD jätkab.
*EEREIF on spetsialiseerunud kommertskinnisvarale, millest 63% on investeeritud Eestisse ning võrdselt 12% Leetu ja Bulgaariasse, lisaks veel Lätti ja Poola.

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
24. July 2009, 06:58
Otsi:

Ava täpsem otsing