Riigikogu kuulas õiguskantslerit vaid ühel korral

01. september 2009, 10:19

Õiguskantsler tegi riigikogule mullu
kolm ettepanekut seaduse põhiseadusega kooskõlla viimiseks, ühte ettepanekut
parlament toetas, teised kaks pandi aga n-ö kalevi alla.

Riigikogu toetas Tederi ettepanekut viia kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduses mandaatide jaotamine Tallinnas ja valimisringkondade moodustamine linnaosade kaupa põhiseadusega kooskõlla ning nõutud sätteid muutev seadus võeti vastu.

Kuid kaks ülejäänud õiguskantsleri ettepanekut on riigikogu poolt tänaseni täitmata – endise õiguskantsleri Allar Jõksi ettepanek riigikogu liikmete äriühingute nõukogudesse põhiseadusvastase kuulumise keelustamiseks ning Indrek Tederi ettepanek tühistada poliitilise välireklaami põhiseadusvastane keeld. Mõlema õiguskantsleri ettepanekuga on riigikogu nõustunud ja ettepanekute täitmiseks menetlusse antud eelnõud on 2008. aastal läbinud esimese lugemise, kuid on poliitiliste erimeelsuste tõttu seiskunud.

"Ei saa pidada heaks tooniks praktikat, kus seadusandja väljendab küll nõustumist õiguskantsleri ettepanekuga ja võtab sellega kohustuse põhiseadusvastast seadust muuta, kuid peale esimest lugemist pannakse eelnõu "kalevi alla". Loodan, et riigikogul on võimalik ületada erimeelsused täitmata ettepanekute osas," märkis Teder.

2008. aastal esitati õiguskantslerile 2566 avaldust. See on eelmise aastaga võrreldes 11,3% enam (2007. aastal 2266 avaldust).
Avalduste hulk näitab jätkuvat kasvutendentsi. Õiguskantsler viis avalduste põhjal läbi 1944 asjamenetlust. Avaldused ühes ja samas küsimuses liidetakse üheks asjamenetluseks.

Enim tuli õiguskantsleril menetleda kriminaaltäitemenetluse ja vangistusõiguse, kriminaal- ja väärteo kohtumenetluse, sotsiaalhoolekandeõiguse ja terviseõiguse küsimusi. Endiselt oli palju ka omandireformiga seonduvaid pöördumisi.

Regionaalselt oli kõige rohkem pöördumisi ja nende alusel algatatud menetlusi Tallinnast, Tartust, Ida-Virumaalt ja Harjumaalt. Õigustloova akti põhiseadusele vastavuse kontrollimisel tuvastas õiguskantsler vastuolu põhiseaduse või seadustega 18 korral. Ombudsmani menetlustes leidis õiguskantsler õiguspärasuse ja hea halduse tava rikkumisi rohkem, pöördudes 76 korral ettepaneku või soovitusega rikkumiste kõrvaldamiseks järelevalvealuse asutuse poole.

Õiguskantsler viis eelmisel aastal läbi kokku 33 kontrollkäiku, neist 18 väärkohtlemise ennetusasutuse ülesannet täites kinnistesse asutustesse (kus isikud viibivad tahtevastaselt ja nende vabadus on piiratud), 11 lahtistesse asutustesse (nt koolid, lastekodud) ning neli ametiasutustesse (ministeeriumid, maavalitsused, omavalitsusüksused).

Õiguskantsler esitab riigikogu esimehele Ene Ergmale aastaülevaate ühel CD-plaadil. Riigikogu liikmetele, teistele koostööpartneritele ja kontrollitavatele institutsioonidele edastab Teder aastaülevaate elektrooniliselt. Võrreldes viimaste aastate kuni 500-leheküljeliseks paisunud tööülevaadetega mahub seekordse ülevaate põhitekst veidi enam kui sajale leheküljele.

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
01. September 2009, 10:19
Otsi:

Ava täpsem otsing