Indrek Peterson • 10. november 2009 kell 21:00

Kompetentsikeskus JOKK-hanke vastu

Hanketingimused on pahatihti kas laialivalguvad, mis seab kahtluse alla pakkumuste võrreldavuse, põhjustades arvukaid proteste, või siis põhjendamatult spetsiifilised, piirates õiglast konkurentsi.

Sageli puudub hanke korraldajal piisav kompetents, kuna paljudes kohalikes omavalitsustes on suuremahulised ehitushanked ühekordsed tegevused. Teine põhjus peitub hetkeolukorras, kus konkurents ehitussektoris on terav ning kuna riik või kohalik omavalitsus on praegu pea ainukesed ehitustööde tellijad, pole välistatud, et tellija kasutab "hea nõu" saamiseks kellegi tuttavat ehitajat, kes JOKK-hanke enda kasuks pöörab.

Taoliste juhtumite vältimiseks tuleks luua erapooletud, riigi volitatud kompetentsikeskused, mis töötaksid välja ühtsed projekteerimise ja ehitushangete tingimused ning korraldaks nii riigi kui ka kohalike omavalitsuste hankemenetlusi.

Tihti on hankedokumentides pakkujate kvalifikatsiooni kontrollimiseks kehtestatud hanke eesmärgile mittevastavaid spetsiifilisi kvalifitseerimise tingimusi, eriti tehnilise ja kutsealase pädevuse hindamisel. Ka soodustavad ebamõistlikud tingimused protestide esitamist, mis põhjustab hangete venimise.

Et ehitushankeid kuulutatakse välja suhteliselt lühikese aja jooksul, on tähtis, et tingimused oleksid võimalikult täpsed ning tagaksid piisava ja õiglase konkurentsi.

Näiteks on kohalikul omavalitsusel vaja ehitada lasteaed, sild ja alajaam. Välja aga ei kuulutata kolme eraldi hanget, vaid üks. Kvalifitseerimistingimustesse pannakse pakkuja pädevusnõudeks, et tal peab olema kõikide objektide (lasteaed, sild ja alajaam) ühe hanke sees koos ehitamise kogemus.

Sellised hanketingimused piiravad oluliselt ja põhjendamatult konkurentsi, kuna reeglina vastab sellisele pädevustingimusele ainult üks või äärmisel juhul mõni ehitusettevõte.

Hetkel kuum