Indrek Kald • 1. september 2010 kell 13:00

Kaupmeeste liit: eelarvega kiirustamine näitab Tallinna ebaeetilisust

Kaupmeeste liit leiab, et müügimaksust laekuvate summade arvestamine Tallinna linna järgmise aasta eelarve tuludesse on järjekordne ilming linnavalitsuse suhtumisest tarbijaisse, ettevõtjaisse ja riigi arengusse.

Tänaseks on kohalike maksude seaduse muutmise seaduse eelnõu, mis tühistaks müügimaksu, läbinud Riigikogus esimese ja suunatud teisele lugemisele. Seaduseelnõude menetlemine on avalik protsess ning sellest on teadlik ka linnavalitsus. Seega on linnavalitsuse kiirustamine eelarve vastuvõtmisega ebaeetiline ajal, mil seda mõjutavad muudatused seadusandluses on menetlemisel ja seda üsna lühiajalises perspektiivis, teatas kaupmeeste liit.

Vastutustundlik käitumine linnakodanike ning kaupmeeste suhtes eeldab, et sellega arvestatakse, mitte ei otsita teadlikult võimalusi neist mööda hiilida, seisav liidu teates. Kõik ettekäänded eelarve varajase vastuvõtmise kohta on kaupmeeste hinnangul vaid avalikkuse eksitamiseks.

Neli kuud enne eelarveaasta lõppu järgmise aasta eelarve kinnitamine ei viita liidu kinnitusel mitte ainult kiirustamisele, vaid ka ohule, et võimalikke edasisi majandusarenguid ei ole hinnatud adekvaatselt ning lõpptulemus pole reaalne.

Vastavalt linnavalitsuse enda kinnitatud Tallinna linna 2011. aasta eelarve projekti koostamise tingimustele, on ametiasutused kohustatud esitama omapoolsed eelarve projektid alles 1. septembriks. Sedavõrd enam paneb hämmastama asjaolu, et eelarve on enne seda juba koostatud, läbi analüüsitud ja esitatud volikogule kinnitamiseks, teatasid kaupmehed.

Ilmselgest kiirustamisest annab märku seegi, et viimase 14 aasta jooksul pole linna eelarve kinnitatud  enne detsembri keskpaika.

Nii Riigikogu liikmed kui ka valitsus on seni väljendanud seisukohta, et müügimaksu kehtestamine praegusel kujul ja ajahetkel on ebamõistlik. Kaupmeeste liidu hinnangul on see olnud Tallinna linnavalitsuse poliitiline otsus, mille tegemisel pole arvestatud majanduslike mõjudega nii Tallinna elanikele kui ka Eestile tervikuna. Müügimaksu jätkuv kogumine pidurdab niigi madalseisus olevat siseturu arengut veelgi, märkis liit.

Müügimaksu määrus on nii kaupmeeste liidu kui ka mitmete teiste ettevõtlusorganisatsioonide arvates vastuolus põhiseadusega, kaubandustegevuse, kohalike maksude seadusega ja ka Euroopa Liidu aktsiisi- ning käibemaksudirektiiviga.

Hetkel kuum