Anne Oja • 31. august 2010 kell 12:34

Savisaar võtab usinalt laenu, hoiused kukuvad

Võrreldes tänavusega võtab Tallinna linnavalitsus järgmisel aastal ligi 43 miljonit krooni laenu juurde, rahalised hoiused vähenevad 156 miljoni võrra.

Kuna eelarve maht kasvab 7,1 miljardilt kroonilt 7,24 miljardini, jääb laenukoormus kui selline normi piiridesse. Linnapea Edgar Savisaar rõhutas tänasel pressikonverentsil, et linnavalitsuse laenukoormus ulatub tuleval aastal 58%ni ehk on kaks protsendipunkti maksimaalsest piirist allpool. Savisaare sõnul kasutatavat laenu vaid välisrahastusega projektide kaasfinantseeringuks ja laenude refinantseerimiseks.

Numbrid näitavad, et tänavune laenumaht on 356,9 miljonit krooni ja tuleval aastal on see 399,6 miljonit. Laenude tagasimaksed kukuvad tänavuselt 232,7 miljonilt kroonilt 216 miljonini, kapitaliliisingu maksed kasvavad 13,9 miljonilt 14,6 miljonini.

Rahalisi hoiuseid on tänavuses eelarves 333,2 miljonit, kuid tulevases vaid 176,8 miljonit. Hoiuste vähenemist Savisaar eelarve tutvustamisel ei põhjendanud. Tõsi, ega keegi seda otse ei küsinud ka, kuna valdav osa ajakirjanikke nägi täpseid numbreid alles pärast pressikonverentsi.

Savisaar pressikonverentsi järel intervjuusid ei andnud, vabandades ärakiirustamist pakiliste tööülesannetega.

Tallinna kodulehel olevast 2011. aasta eelarve projektist selgub, et aktsiate müügist Tallinn järgmisel aastal tulu ei plaani, kuid muu vara müügist peaks tulema sada miljonit krooni, mida on tänavusest mõnevõrra rohkem. Dividendid vähenevad ligi 99 miljoni ning riigilt ja muudelt institutsioonidelt saadavad toetused 35 miljoni krooni võrra. Vara müügi kulud kasvavad 50 miljoni krooni võrra ning muud tegevuskulud 104,7 miljoni võrra. Millele see raha kulutatakse, pole detailselt välja toodud.

Avalikkusele serveeritud 740,6 miljoni krooniste investeeringutega on nii, et need on eelarves kirjas kahel real: investeerimisprojektide kulud ning põhivara soetus ja renoveerimine. Esimeses punktis suurenevad kulutused mullusega võrreldes 30,6 miljoni ja teises 122,4 miljoni krooni võrra.

Mustvalgel seisab, nagu ületaks Tallinna linna 2011. aasta tulud kulusid 526 miljoni krooni võrra. Samas torkab silma, et linnavalitsuse kulud suurenevad möödunud perioodiga võrreldes rohkem kui tulud. Tulud kasvavad 6,591 miljardilt 6,750 miljardini ehk 159 miljonit krooni, kuid kulud 6,016 miljardilt 6,224 miljardini ehk 208 miljonit krooni.

Hetkel kuum