17. september 2010 kell 18:45

USA rikkaimad ja vaeseimad osariigid

Ühendriikides läbi viidud rahvaküsitluse tulemusel selgus, et kõige suurema mediaansissetulekuga osariik on New Hampshire, samas kui Mississippi on kõige vaesem.

New Hampshire'is elava leibkonna mediaansissetulek on kahe viimase aasta andmete põhjal 65 082 dollarit aastas, kirjutab CNNMoney.com. Palju kehvemas olukorras on aga Mississippi elanikud, kus ühe leibkonna mediaansissetulek on 35 693 dollarit aastas, mida on lausa 45% vähem kui New Hampshire'is.

Mitte üllatava faktina selgus ka, et Mississippi osariigis on kõige kõrgem vaesusmäär, kus iga viies leibkond elab allpool vaesuspiiri.

Statistikast selgub ka, et neli kõige rikkamat osariiki on koondunud Ühendriikide kirdeossa. Kaugele ei jää ka Maryland ning Virginia, mis viitab selgelt jõukuse kontsentreerumisele.

New Hampshire'ile järgnesid New Jersey ning Connecticut, kus leibkonna mediaansissetulekud olid vastavalt 64 918 ning 64 644 dollarit.

Lõunaosariigid aga andsid suure panuse tabeli alumise otsa täiendamisele, sest Mississippile järgnesid kohe Arkansas ning Lääne-Virginia, kus leibkonnad teenisid vastavalt 37 987 ning 39 170 dollarit aastas.

Antud uuring viidi läbi 2008. ja 2009. aasta andmete põhjal ning võrreldes 2006. ning 2007. aastaga kasvas leibkondade sissetulek vaid 12 osariigis ning District of Columbias. Enim kasvas Utah leibkondade sissetulek, seda siis 3651 dollarit ehk 6,4% kahe aastaga.

Antud uuring ei arvesta regionaalseid hinnaerinevusi, mis võivad osariikide vahel olla üüratud. Nii võib aastas 38 000 dollarit teeniv Mississippi osariigi elanik sama luksuslikult ära elada kui New Yorgis Manhattani saarel elav 93 000 dollarit aastas teeniv inimene.

Autor: Fredy-Edwin Esse, California

Hetkel kuum