Koit Brinkmann • 17. november 2010 kell 10:19

Remmelg: uute prügilate asemel on vaja vanu sulgeda

Jäätmekäitleja Ragn-Sellsi ärijuht Agu Remmelg tegi keskkonnaminister Jaanus Tamkivile ettepaneku tühistada määrus kuni 50 miljoni krooni eraldamiseks Kagu-Eestisse uue prügila rajamiseks, sest mõtlema tuleb hakata hoopis prügilate sulgemisele.

"Kas keskkonnaminister isiklikult on valmis võtma vastutust majanduslikult kasutu ja keskkonna seisukohalt mittevajaliku prügila rajamise eest," küsis Remmelg ministrile saadetud kirjas.

Nimelt võttis Tamkivi 21. juunil vastu meetmemääruse ladestusalaga jäätmekäitluskeskuse rajamine Kagu-Eestisse, mille järgi eraldatakse keskkonnainvesteeringute keskuse kaudu kuni 50 miljonit krooni uue prügila jaoks.

Määrus on välja antud pärast Eesti Energia 1,5 miljardi kroonise investeerimisotsuse tegemist Iru prügipõletusjaama rajamiseks, seda hoolimata keskkonnaministeeriumi tippametnike seisukohtadest, et prügilate rajamist enam avalikest rahadest ei finantseerita ning olukorras, kus jäätmehierarhia kõige madalamal astmel asuva ladestamise mahud on ELis viimase kümne aasta jooksul langenud üle 70%, kirjutas Remmelg.

"Meie kohtumisel 30. augustil tõite prügila rajamise põhjenduseks, et kuigi sellel tegevusel üldiselt perspektiivi ei ole, on Iru põletusjaama projekti ehitusluba kohtuvaidlustes peatatud ja seetõttu on vaja tagavaravarianti. Nagu ilmselt teate, on ehitusloa vaidlustamine ja vastav õiguskaitse ringkonnakohtu poolt tühistatud ja riigikohus teemat arutlusele ei võtnud. Seega ehitustegevus jätkub ning praeguse seisuga on tehas valmis jäätmekoormaid vastu võtma mais 2013," lisas ta.

Remmelgu sõnul ladestatakse tänavu Eestis kokku umbes 295 000 tonni jäätmeid ning võrreldes seda 2009. aastal ladestatud 322 816 tonniga, on ladestuskogused jätkuvalt langustrendis.

"Arvestades lisanduvat Iru tehase mahtu 220 000 tonni koos olemasolevate prügilate võimsusega, puudub ka pelgalt käitlusvõimsusi arvestades  igasugune ratsionaalne põhjendus uute prügilate rajamiseks. Pigem tuleb hakata mõtlema prügilate sulgemise peale," sõnas Remmelg.

Hetkel kuum