Silvia Kruusmaa • 27. november 2010 kell 7:30

Reformierakond: välistame täielikult pensionide langetamise võimaluse

Reformierakond avalikustas tööturu- ja sotsiaalpoliitika ning tervishoiupoliitika programmid, kus muu hulgas lubatakse, et stabiilset pensionitõusu ning välistatakse täielikult pensionide langetamise võimaluse.

Reformierakonna tööturu- ja sotsiaalpoliitika eesmärk on inimeste sissetulekute, elukvaliteedi ning sotsiaalse turvalisuse kasv. Reformierakonna tervishoiupoliitika eesmärk on Eesti inimeste pikem ja tervem elu ning kvaliteetne arstiabi terviseprobleemide korral, teatas erakond.

„Reformierakond on alati väärtustanud riigi hea majandusarenguga kaasnevaid kõrgemaid sissetulekuid, tegelikele vajadustele vastavaid inimväärseid toetusi ja väärikat vananemist. Meil on kaasaegne töölepinguseadus, pensionid on viimase viie aastaga kasvanud rohkem kui kaks korda, tulumaksu vähenemisega 26%lt 21%le on inimestele jäänud rohkem raha kätte, tõusnud on erinevad toetused,“ ütles sotsiaalminister Hanno Pevkur.

„Seame eesmärgiks stabiilse pensionitõusu ning välistame täielikult pensionide langetamise võimaluse. Selle eelduseks on aruka ja konservatiivse majandus- ja rahanduspoliitika jätkamine,  mis kindlustab majanduskasvu ning uued töökohad,“ lausus Pevkur.

Riigikogu rahanduskomisjoni esimehe Taavi Rõivase sõnul tuleb enim tähelepanu pöörata inimeste hariduse ja kutseoskuste tõstmisele, mis võimaldavad neil tööturul taotleda paremaid tingimusi ja palka. "Samuti soovime tänasest enam suunata vahendeid töötute ümberõppesse ja elukestvas õppes osalevate inimeste arvu viimiseks Põhjamaade tasemele,“ märkis Rõivas.

„Eelarvevõimaluste tekkel kehtestame sotsiaalmaksule ülempiiri, et motiveerida tööandjad looma kõrge väärtusega töökohti ja seeläbi suurendada maksulaekumisi pensioni- ja haigekassasse,“ lisas Rõivas.

 „Kindlasti peab igaühel olema võimalus valida talle sobivaim tervishoiuteenus. Sel eesmärgil toetame Euroopa Liidu tasandil patsientide vaba liikumist võimaldava seadusandluse loomist,“ ütles riigikogu liige Tõnis Kõiv.

„Samuti on oluline, et ravimid oleksid tänasest odavamad ja paremini kättesaadavad. Ravimite kättesaadavust piirab muuhulgas ka Eesti turu väiksus, seepärast arendame koostööd nii Euroopa Liidu kui muude riikidega, et tagada suurem ravimite valik Eestis,“ lisas Kõiv.

Kõivu sõnul peab Reformierakond veel oluliseks tervishoiu rahastamise mitmekesistamist ja tõstmist, arstiabi korralduse kaasajastamist, patsientide teadlikkuse kasvatamist ja tervishoiuteenuste ekspordi ja meditsiiniuuenduste edendamist.

Hetkel kuum