Indrek Kald • 20. detsember 2010 kell 20:12

Raha küsimist teadsid paljud

Kapo teatel oli info Tallinna linnapea Edgar Savisaare poolsest rahaküsimisest Venemaalt varemgi laialt teada. Pole alust arvata, et tegu on riigisaladuseks tunnistatud teabe ebaseadusliku avaldamisega.

Kapo teatel oli 16. ja 17. detsembril Postimehes avaldatud info neile varasemalt teada. "Samuti on kaitsepolitseiametile teada, et sama informatsiooni on varem laiemalt levitanud kolmandad isikud, kes ei ole seotud kaitsepolitseiametiga ega kuulu kaitsepolitsei poolt informeeritavate ametiisikute ringi," kommenteeris kapo täna õhtul.

Kuna kogu Postimehes avaldatud info põhineb suure tõenäosusega avalikel algallikatel, pole kapol teadaolevatel andmetel alust arvata, et tegu on riigisaladuseks tunnistatud teabe ebaseadusliku avaldamisega, seisab vanemkomissar Andres Kahari kommentaaris.

Enne täiendavate hinnangute andmist meedias avaldatud teabele informeerib kapo ametile teadaolevatest asjaoludest ka valitsuse julgeolekukomisjoni liikmeid.

Kapo kinnitusel on nende poole pöördunud mitmed ajakirjandusväljaanded küsimusega, kas 16. ja 17. detsembril Postimehes avaldatud teave kapo väidetava "teabeettekande" kohta vastab tõele ja kas kõnealuse info avaldamisel on toime pandud riigisaladuse ebaseadusliku käitlemisega seotud süütegu.

Kaitsepolitseiameti avalikuks ülesandeks on teabe kogumine julgeolekuohtudest, sealhulgas välisriikide luure- ja mõjutustegevusest ning riigi juhtkonna õigeaegne informeerimine.

Hetkel kuum