Alyona Stadnik • 14. aprill 2011 kell 14:44

Parts: EAS vastutagu oma tegude eest

Majandusministri Juhan Partsu sõnul teadis ta, et Euroopa Kontrollikoda viis mullu novembris läbi auditi ning tema sõnul peaks EAS nüüd selle eest vastutama, et kaheksast projektist olid kolm puudulikud.

„Ma ei teadnud, et seal esineb puudusi. EAS peaks need probleemid nüüd ära lahendama. See on nende vastustus,“ kommenteeris Parts.

Partsu sõnul on hetkel raske hinnata, mida maksete katkestamine Euroopa Komisjoni poolt tegelikult tähendab. „EAS peaks seda kommenteerima ja EAS peaks niimoodi tegutsema, et ettevõtete tegevust, kellega nad koostööd teevad, ei kahjustataks,“ lausus Parts.

Parts märkis, et kulude võimalikku mitteabikõlblikkus või kõlblikkus ei ole suur probleem. „Tuleb anda audiitoritele piisavalt selgitusi ning tegeleda selle küsimusega, sest see on nende kohustus,“ sõnas Parts.

Euroopa Kontrollikoda viis mullu novembris läbi auditi, mille raames auditeeriti 8 EASi poolt rakendatavat Euroopa Regionaalarengu Fondist rahastatud projekti. Auditi aruande projektis sisalduvad tähelepanekud kolme projekti kohta, mis puudutavad osade kulude võimalikku mitteabikõlblikkust ning EASi protseduuride ja töömeetodite toimimise tõhusust.

Mis on mis?

• Euroopa Regionaalarengu Fondi eesmärk on tugevdada Euroopa Liidus majanduslikku ja sotsiaalset ühtekuuluvust, vähendades regionaalset ebavõrdsust. Euroopa Regionaalarengu Fond rahastab: otsetoetusi investeerimiseks ettevõtetesse (eriti väikestesse ja keskmise suurusega ettevõtetesse), et luua pikaajalisi töökohti; infrastruktuure, mis on seotud teadusuuringute ja innovatsiooniga, telekommunikatsiooni, keskkonna, energeetika ja transpordiga; rahastamisvahendeid (riskikapitalifondid, kohaliku arengu fondid jne) regionaal- ja kohaliku arengu toetamiseks ning linnade ja regioonide koostöö edendamiseks; tehnilise abi meetmed.• Euroopa Kontrollikoja põhiülesanne on kontrollida, kas ELi tulud laekuvad nõuetekohaselt ning kas rahalisi vahendeid kasutatakse juriidilises ja majanduslikus mõttes õigesti ja eesmärgipäraselt. Kontrollikoja eesmärk on tagada, et maksumaksjate raha kasutatakse hästi ning seepärast on kontrollikojal õigus kontrollida iga isikut või organisatsiooni, kes tegeleb ELi rahaliste vahenditega.

Hetkel kuum