Alyona Stadnik • 9. juuni 2011 kell 6:47

Uuring: ettevõtjate huvi välistööjõu vastu vähenenud

Eesti Töötukassa ja Euroopa töövahendusvõrgustiku EURESi uuringu kohaselt on Eesti ettevõtete huvi välistööjõu vastu vähenenud.

Liht- ja oskustööliste asemel on hetkel kõige suurem puudus spetsialisti positsiooniga inimestest.

Uuringu läbiviinud Turu-uuringute ASi uuringujuhi Karin Reivarti sõnul on võrreldes varasemaga oluliselt vähenenud töötleva tööstuse valdkonna huvi – aastal 2005 moodustas see valdkond kõigist huvitatud tööandjatest 41, nüüd aga 31 protsenti. „Kõige suurem on aga langus ehitussektoris, kus vajatakse välistööjõudu poole vähem kui kolm aastat tagasi,“ rääkis Reivart ning lisas, et enim on välistööjõust huvitatud töötleva tööstusega tegelevad ettevõtted, kuid nende osakaal muude ettevõtete suhtes väheneb. „Suurema huvi poolest võib esile tuua kutse-, teadus- ja tehnikaalase tegevuse valdkonna. Huvi suurenemist näeme ka hariduse valdkonnas,“ kommenteeris uuringu tulemusi Reivart.

Töötukassa EURES teenusejuhi Marta Traksi sõnul on Eestis vajadus üsna spetsiifiliste oskustega spetsialistide, oskustööliste ja juhtide järele ning lihtsamate tööde jaoks hulgaliselt inimesi välismaalt meile ei oodata. „Kui 2005. aastal eelistati töötajaid värvata Venemaalt ja Soomest ning 2008. Ukrainast, siis nüüd on populaarseimad riigid Läti ja Soome,“ lisas Traks.

"Tööandjate huvi vähenemine võrreldes varasemate perioodidega on üldise tööpuuduse taustal igati mõistetav – eelkõige soovitakse ju tööd pakkuda kohalikele inimestele,“ kommenteeris tänast tööturuolukorda töötukassa juht Meelis Paavel. „Vabade töökohtade arv on aasta-aastalt suurenenud ning kindlasti on kohaliku tööturu aktiivsust suurendanud töötukassa teenused ja koolitused. Tööotsimise ja –leidmise on mugavamaks muutnud ka meie iseteenindusportaal, mida on avamisest alates külastatud ligi 160 000 korral.“

Uuring „Välistööjõu vajadus Eesti ettevõtetes ja asutustes“ viidi läbi aprillis Turu-uuringute ASi poolt ning Eesti Töötukassa ja Euroopa töövahendusvõrgustiku EURES tellimusel. Eesti ettevõtete välistööjõu vajadusi on hinnatud kolm korda – võrdlevad uuringud on aastatest 2005 ja 2008. Käesolev uuring on täismahus saadaval töötukassa koduleheküljel.

 

Hetkel kuum