Silvia Kruusmaa • 30. juuni 2011 kell 9:45

Swedbank: eratarbimine taastub vaevaliselt

Vaatamata paranenud majandustingimustele ning aktiivsuse kasvule tööturul, taastub eratarbimine vaevaliselt.

Jaekaubandusettevõtete kaupade jaemüük kasvas püsihindades statistikaameti hinnangul selle aasta mais eelmise aasta maiga võrreldes 2% (jooksvates hindades kasvas jaemüük 8,8%). Peamiselt tulenes jaemüügi mahtude kasv kestvuskaupade müügi kasvust (püsihindades 12,4%). Samuti on jätkuvalt kasvutrendis müük posti- või interneti teel ning müük kasutatud kaupade kauplustes. Viimane võib täheldada olulist nihet tarbijate ostueelistustes, mille peamiseks teguriks on jätkuvalt hinnatundlikkus. Ehk teiste sõnadega, paljud majapidamised kulutavad suure osa oma sissetulekust nö sundkulutustele (nt toit, eluase, transport) ning sellest ülejääv osa on üpris kasin. Seega püütakse otsida ostude sooritamiseks soodsamaid võimalusi.

"Kestvuskaupade müüki toetab ühelt poolt paranenud kindlustunne (mis küll, tõsi, mais pisut halvenes) ning teisalt suurenenud aktiivsus tööturul. Mitmed majapidamised sooritavad nüüd neid oste, mis viimasel paaril aastal olid edasi lükatud. Edasilükkamise peamiseks põhjuseks oli ilmselt liig’ kõrge määramatus ja seda eelkõige seotult sissetulekute ja töö säilimisega," kommenteeris Swedbanki makroanalüütik Annika Paabut maikuu jaemüügi numbriteid.

Ehkki aprillis oli jaemüük spetsialiseerimata kauplustes, kus on ülekaalus toiduained, kasvamas, siis mais pöördus see uuesti langusesse. Samas toidukaupade müügile spetsialiseeritud kauplustes müügimahud kasvasid pisut aeglasemalt kui eelnevatel kuudel. Siingi võib olla peamiseks teguriks inimeste eelistuste muutus – üha enam osteldakse turul ja/või sooritatakse oste otse tootjatelt (nt talunikelt). Kindlasti on siin ka oma osa kiiresti kasvanud hindadel, mil isegi juhul kui nõudlust on, ei ole mitmetel majapidamistel võimalik samal tasemel kaupu tarbida, kuna sissetulekud ei ole kasvanud kulutustega samas tempos.

Jaemüügi mahtude osas ootab Swedbank jätkuvat kasvu, kuid kasvukiirus sõltub mitmest asjaolust. "Esiteks mõjutab tarbimise kasvu hindade kasv – sissetulekute kesisem kasv tähendab sundkulutuste osakaalu kasvu eelarves. Ehk see raha, mida tarbijad muudeks ostudeks saavad kulutada, väheneb veelgi. Teiseks oluliseks teguriks on sissetulekute kasv. Ehkki aktiivsus tööturul on oluliselt kasvanud ja nii mitmedki leibkonnad on leibkonnaliikme töö (taas)leidmisel oma sissetulekut kasvatanud, ei ole sissetulekud kasvanud samas tempos kuludega," rääkis Paabut. 

Samuti on analüütiku sõnul selge, et kütteperioodi alguses kasvavad kulutused eluasemele ning oodatav kütte hinnakasv pärsib soovi tarbida veelgi, sest majapidamised säästavad, et tulevikus sundkulutuste katmisel mitte hätta jääda. Seega vaatamata paranenud majandustingimustele ning aktiivsuse kasvule tööturul, taastub eratarbimine üsna vaevaliselt. Eratarbimise kiiremat kasvu ootab Swedbank aga juba järgmisel aastal, mil soovi tarbida toetab kiirem palgakasv ning oluliselt aeglasem hinnakasvutempo.

Hetkel kuum