Katre Pilvinski • 6. juuli 2011 kell 16:33

Riigiametites väheneb noorte osakaal

Aasta-aastalt on vähenemas alla 30-aastaste ja suurenemas 31–40-aastaste riigiametnike osakaal.

Välistada ei saa tasahilju endast märku andvat Eesti ühiskonna vananemist, seisab rahandusministeeriumi koostatud avaliku teenistuse aastaraamatus.

Ministeeriumides ja põhiseaduslikes institutsioonides töötavad endiselt noorimad ametnikud. 64,1% ministeeriumide ametnikest olid 21–40-aastased. Põhiseaduslikes institutsioonides ja riigikantseleis koos haldusalaga kuulus 2010. aastal 21–40-aastaste vanusegruppi 53,8% ametnikest.

Kohalikes omavalitsustes töötavad riigiasutustega võrreldes mõnevõrra vanemad ametnikud, kuna üle poole ehk 57,5% moodustavad 41–60-aastased ametnikud. Jätkunud on 51–65-aastaste ametnike arvu tõus.

Hetkel kuum