Indrek Kald • 11. oktoober 2011 kell 5:35

Stabiliseerimisreserv muudab reeglid paindlikumaks

Eesti riigi stabiliseerimisreserv muudab reeglid paindlikumaks, et reageerida paremini turuolukorrale.

Tänasel koosolekul andis stabiliseerimisreservi nõukogu oma heakskiidu kahele ettevalmistamisel olevale reservi tegevust puudutavale eelnõule. Rahandusministeeriumi ettepanekul muutub reservi piirangutele mittevastava investeeringu likvideerimine paindlikumaks ja see võimaldab efektiivsemalt reageerida finantsturul tekkinud olukordadele.

Teine muudatus puudutab nõukogu kogunemise korda. Selle järgi koguneks nõukogu vastavalt vajadusele, kuid vähemalt korra aastas. Ministeerium saadab eelnõud kooskõlastamisele järgnevate nädalate jooksul.

Tänasel stabiliseerimisreservi nõukogu koosolekul anti nõukogule ülevaade reservi haldamisest. Reservi keskmine aastane tulusus 2002. aastast on 3,33 protsenti ning nende aastate jooksul on reserv olnud igal aastal kasumis.

Reservi haldamisel on peamine eesmärk tagada vahendite väärtuse säilivus, nende likviidsus ning kehtestatud piirangute tingimustes tulu teenimine. Arvestades finantsturgudel valitsevat olukorda on 2011. aasta investeerimisstrateegia väga konservatiivne.

Stabiliseerimisreservi nõukogu esimees on rahandusminister Jürgen Ligi. Nõukogu valis täna uueks aseesimeheks riigikogu liikme Rannar Vassiljevi. Nõukogu koosseisu kuuluvad veel Eesti Panga president Andres Lipstok ning riigikogu liikmed Annely Akkermann, Inara Luigas ja Taavi Rõivas.

Hetkel kuum