Raivo Sormunen • 12. oktoober 2011 kell 6:48

Konkurentsiameti ultimaatum Tallinna Veele

Esmaspäeval saatis konkurentsiamet Tallinna Veele ettekirjutuse, milles teavitati, et juhul kui veefirma ei esita hinnataotlust kehtivate veeteenuse hindade alandamiseks hiljemalt 14. novembriks 2011, plaanib konkurentsiamet astuda samme ja ühepoolselt alandada ettevõtte kehtivaid veeteenuse hindasid 29% võrra.

Hindade alandamise alusena viitab Konkurentsiamet majandus- ja kommunikatsiooniministri 2. novembri 2010 määrusele nr. 95, mis võimaldab kehtestada ajutise veeteenuse hinna.

Lisaks sellele ning oma otsuse toetamiseks on konkurentsiamet kuulutanud 2001. aastal sõlmitud erastamislepingu õigusvastaseks.

Tallinna Vesi ei nõustu Konkurentsiameti seisukohaga hindade alandamise osasning taotleb Eesti kohtutelt esialgse õiguskaitse kohaldamist eelviidatud meetmete rakendamise takistamiseks.Veefirma leiab, et kuulutades erastamise õigusvastaseks ning kasutades ministri määrust selleks, et püüda alandada ettevõtte poolt rakendatavat veeteenuse hinda, jätab konkurentsiamet kui Eesti riiki ja valitsust esindav institutsioon täielikult tähelepanuta õigusaktides ette nähtud õiguspärase menetluse ja hea halduse tava.

Hetkel kuum