Silvia Kruusmaa • 12. oktoober 2011 kell 6:53

Amet: veeteenuse hind peab olema 36% odavam

Konkurentsiamet tuvastas, et AS-i Tallinna Vesi kehtiv veeteenuse hind on 36 protsendi võrra põhjendatust kallim.

Amet tegi 10. oktoobril  AS-ile Tallinna Vesi ettekirjutuse, mille kohaselt peab ettevõtja viima veeteenuse hinna kooskõlla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniseadusega.

Lisaks põhjendamatult kõrgele tulukusele on kehtiva veeteenuse hinna oluliseks puuduseks selles sisalduvad ebatõenäoliselt laekuvad tulud. Konkurentsiamet on seisukohal, et see on ebaõiglane korrektselt arveid tasuvate tarbijate suhtes. Ka sisaldub tänases hinnas ülereostuse kulu, mida tarbijad ei pea kinni maksma.

Ettekirjutuse järgi peab AS Tallinna Vesi hiljemalt käesoleva aasta 14. novembriks esitama konkurentsiametile kooskõlastamiseks uue veeteenuse hinnataotluse, millega ettevõtja viiks hinna põhjendatud tasemele. Ettekirjutus loetakse täidetuks kui konkurentsiamet  uue nõuetekohase hinnataotluse kooskõlastab.

Ettekirjutuse täitmatajätmisel on konkurentsiametil õigus alustada ajutise veeteenuse hinna määramist, mis tähendaks tarbijatele veeteenuse hinna langust kuni 36 protsenti täna kehtivast hinnast.

Hetkel kuum