Anne Oja • 17. oktoober 2011 kell 15:33

ELi võib ees oodata üldine 1%-line käibemaks

Euroopa Komisjon on teinud ettepaneku kehtestada kõigis liikmesriikides käibemaksu standardmääraga maksustatud kaupadele 1%-line ELi käibemaks, mille liikmesriigid kannaksid üle liidu eelarvesse.

ELis on palju käibemaksuerandeid ja kõige vähem on standardkäibemaksuga tooteid-teenuseid Iirimaal, selgub ELi 2014-2020 finantsraamistiku seletuskirjast. Seal on vaid 41,4% kogu käibemaksubaasist maksustatud käibemaksu standardmääraga. Seega hakkaks ELi käibemaks kehtima vaid kuni 41,4%-le toodetele-teenustele üle kogu liidu.

Euroopa Komisjoni hinnangul võiks ELi käibemaksust saada 2020. aastal 18% EL eelarve tuludest. Maks hakkaks kehtima hiljemalt 2018. aastal.

Eesti toetab ELi käibemaksu kasutusele võtmise asemel liikmesriikide käibemaksuerandite kaotamist ja senise käibemaksutulu loovutamise mudeli säilimist. ELi käibemaksu oleks keeruline administreerida ning praeguse süsteemi kohaselt loovutatavates summades uutel alustel tehtud laekumiste prognoosiga erilist vahet poleks.

Hetkel kuum