Indrek Kald • 30. november 2011 kell 10:24

Tallinn laenab Nordealt14 miljonit eurot

Tallinna linnavalitsus laenab 13,8 miljonit eurot Nordealt, mis võitis 13 panga seas korraldatud konkursi.

Selleks sõlmitakse parima pakkumise teinud Nordea pangaga märkimisleping, võlakirjaemissiooni makse- ja arvestusagendi leping ning muud võlakirjaemisiooniga seotud dokumendid.

Ühtlasi andis linnavalitsus linna finantsdirektorile Katrin Kendrale volituse eelpool nimetatud lepingud allkirjastada.

Linnavalitsus võib võtta käesoleval eelarveaastal laenu välisabi sild- ja kaasfinantseerimiseks ning olemasolevate võlakohustuste refinantseerimiseks mahus kuni 25,5 miljonit eurot tähtajaga kuni 20 aastat.

Eelarvelaenu võtmise aja, suuruse ja tingimused otsustab linnavalitsus, lähtudes linna eelarvega kehtestatud piirsummast ja tingimustest ning eelarve tulude laekumisest.

Finantsteenistus saatis 2011. aasta eelarvelaenu pakkumiste kutsed kokku 13 pangale, sealhulgas kümnele kohalikul turul tegutsevale pangale või filiaalile ning kolmele välispangale. Pakkumised saadi kuuelt. Parima pakkumise tegi Nordea, pakkudes linnale soodsaimat intressimarginaali ning kokkuvõttes kõige väiksemat finantseerimise kogukulu.

Linna võlakirjaemissioon on vastavalt valla- ja linnaeelarve seadusele kooskõlastatud ka rahandusministeeriumiga, teatas Raepress.

Hetkel kuum