Birjo Must • 16. detsember 2011 kell 9:02

TERE eksport paisus

TERE eksportis mullu välisturgudele erinevaid piimatooteid kokku 39,17 miljoni euro eest ja seega paikneksid nad Äripäeva eksporditabelis 38. kohal Liviko ees.

Ettevõte teatas, et 2010. majandusaasta oli nende jaoks murranguline, mil ettevõte suurendas jõuliselt oma ekspordi osa. Kogu ekspordi käibeks kujunes 39,17 miljonit eurot, mis moodustas 39,35% kogukäibest. Suur osa kasvust moodustas jõuline sisenemine Venemaa turule. Kui 2009. aastal moodustas eksport Venemaale 3,12% kogukäibest, siis 2010. aastal oli selleks juba 21,98%. Müüki mõjutas ka suhteliselt hea konjunktuur just aasta teisel poolel.

„Kui 2010. aasta oli Tere eksporti silmas pidades Venemaa aasta, siis 2011. aastal on tõusnud tegijaks Skandinaavia turg, mille käive moodustab Tere linnapiimatoodete kogukäibest 20%, mis teeb rahas üle 20 miljoni euro,“ selgitas TERE juhatuse esimehe asetäitja Ülo Kivine.

Äripäev koostas eksportööride topi EASi ja majandusministeeriumi lähteandmetele tuginedes. Mõlemad saatsid Äripäevale nimekirja sajast ettevõttest, kes on nende andmetel suurimas eksportöörid. Valimid erinesid teineteisest mõningal määral metoodika erinevust pärast. Äripäev koostas koondtabeli, reastades nimekirjades olnud ettevõttes 2010. aastal ekspordist tulnud müügitulu põhjal.

Ettevõtted, kelle ekspordi müügimaht võiks mahtuda saja suurima hulka, andke sellest Äripäevale teada aadressil kadri.bank@aripaev.ee

Hetkel kuum