Anu Jõgi • 2. veebruar 2012 kell 8:16

Valitsus ütles jah Euroopa stabiilsusmehhanismile

Valitsus kiitis heaks Euroopa stabiilsusmehhanismi (ESM) asutamislepingu  ja andis Eesti alalisele esindajale Euroopa Liidu juures Matti Maasikasele volituse leping allkirjastada.

Pärast lepingu allkirjastamist esitatakse leping ratifitseerimiseks riigikogule.

Euroopa stabiilsusmehhanism on euroala riikide loodav Euroopa alaline stabiilsusmehhanism, mille kaudu antakse tõsistesse rahalistesse raskustesse sattunud ESMi liikmetele range tingimuslikkusega finantsabi, et tagada euroala ja selle liikmesriikide finantsstabiilsus.

ESM hakkab täitma Euroopa Finantsstabiilsuse Fondi (EFSF) ja Euroopa finantsstabiilsusmehhanismi (EFSM) praeguseid ülesandeid. Euroopa stabiilsusmehhanism on kavandatud jõustuma alates 1. juulist 2012.

ESMi esialgne leping allkirjastati 11. juulil 2011. aastal euroala rahandusministrite kohtumisel ning see pidi jõustuma alates 2013. aasta juulist. Valitsus kiitis lepingu heaks eelmise aasta 16. juuni istungil.

Allkirjastatud leping ei jõustunud, sest liikmesriigid otsustasid ESMi tegutsemispõhimõtteid täiendada, arvestades 2011. aasta teises pooles toimunud tippkohtumiste tulemusi.

Hetkel kuum