Koit Brinkmann • 22. veebruar 2012 kell 12:54

Tänavapuhastusfirmad mõisteti konkurentsikuriteos süüdi

Tartu tänavapuhastuse hankel kooskõlastatult pakkumusi esitanud Tänavapuhastuse AS, AS Veolia Keskkonnateenused ja viimase juht Argo Luude mõisteti Harju maakohtu otsusega süüdi ning neile määrati rahalised karistused.

Kokkuleppemenetluses tehtud otsuse järgi on Tänavapuhastuse karistuse suuruseks 70 000 eurot, Veolia Keskkonnateenused peab maksma 100 000 eurot ning Luude 17 400 eurot.

Süüdistuse järgi vahetas Tänavapuhastuse juhatuse liige Vello Kink 2008. aasta septembris „Tartu tänavate aastaringne hooldus 2009-2011“ hankel Argo Luudega konkurentsi kahjustavat teavet, jagas kaubaturgu ning sõlmis suulise kokkuleppe ettevõtete esitatavate pakkumuste summade kohta.Kingi ja Luude vahel kokkulepitu kohaselt ei konkureerinud Tänavapuhastuse AS idapiirkonna hooldustööde võitmisele ning Veolia Keskkonnateenused ei konkureerinud läänepiirkonna võitmisele.

Kokkuleppe järgi oli Tänavapuhastuse poolt idapiirkonda esitatava pakkumuse piirhinnaks 60 miljonit krooni, parimaks tunnistati 49,5 miljoni kroonise pakkumuse teinud Veolia Keskkonnateenused.Veolia ei konkureerinud omakorda Tänavapuhastusega läänepiirkonnas. Vastavalt kokkuleppele esitas ettevõte pakkumuse summas 53 miljonit krooni. Parimaks tunnistati Tänavapuhastuse pakkumus 46 miljonit krooni.

Prokuröri taotlusel lõpetas kohus Kingi suhtes algatatud kriminaalmenetluse avaliku menetlushuvi puudumise tõttu. Küll pidi Kink maksma riigituludesse 11 580 eurot.

Kohtule esitatud taotluses selgitas riigiprokurör Inna Ombler, et kohus võib prokuratuuri taotlusel ja süüdistatava nõusolekul oma määrusega kriminaalmenetluse otstarbekuse kaalutlusel lõpetada, kui kriminaalmenetluse ese on teise astme kuritegu ja selles süüdistatava isiku süü ei ole suur ning ta on võtnud endale kohustuse tasuda kriminaalmenetluse kulud ning kui kriminaalmenetluse jätkamiseks puudub avalik menetlushuvi.

Luude kohtuotsust kommenteerida ei soovinud.

Lisaks

Argo Luude mõisteti süüdi KarS § 400 lg 1 järgi (hetkel kehtiva redaktsiooni kohaselt KarS § 400 lg 2 p 1 ja 3 järgi), Tänavapuhastuse AS KarS § 400 lg 2 järgi (hetkel kehtiva redaktsiooni kohaselt KarS § 400 lg 4 järgi), AS Cleanaway (alates 28.05.2009.a ärinimega AS Veolia Keskkonnateenused) KarS § 400 lg 2 järgi (hetkel kehtiva redaktsiooni kohaselt KarS § 400 lg 4 järgi).

Hetkel kuum