Silvia Kruusmaa • 16. märts 2012 kell 6:57

Maksukuriteo ja kuritegeliku ühendusega seoses peeti kinni kuus isikut

Ulatusliku maksukuriteo uurimise raames korraldati 14. märtsil läbiotsimised Eestis ja Lätis ning kahtlustatavana peeti kinni kuus inimest.

Maksu- ja tolliameti uurimisosakond tegi kriminaalmenetluse käigus läbiotsimised Tallinnas ja Harjumaal ning Läti Finantspolitsei ka Riias. Kõik kuus kahtlustatavat peeti kinni Eestis ja pärast uurimistoimingute teostamist lasti nad taas vabadusse, teatas Põhja Ringkonnaprokuratuur.

Kaht meest kahtlustatakse maksukuriteole kaasaaitamises ja kuritegelikku ühendusse kuulumises. Kahtlustuse kohaselt korraldas kuritegelik ühendus 2011. aasta jaanuarist kuni 2012. aasta veebruarini kuue variettevõtte tegevust, mille eesmärk oli pakkuda äriühingutele fiktiivseid arveid maksukohustuse vähendamiseks ja tagastusnõude loomiseks, et teenida selle tegevusega kuritegelikku tulu.

Kuue variettevõtte ehk n-ö arveveski kogukäive oli eeluurimise andmeil umbes 34 miljonit eurot ja nende teenuseid kasutas kokku 25 Eesti ja Läti äriühingut.

Kriminaalmenetluse käigus peeti kahtlustatavana kinni ka kahe ettevõtte juhid, kes kasutasid oma firmades fiktiivseid arveid maksukohustuse vähendamiseks ja tagastusnõuete suurendamiseks.

Mõlemad firmajuhid said kahtlustuse maksude maksmisest kõrvalehoidmises suures ulatuses ja maksukelmuses suure ulatuses ning üks neist ka rahapesus. Üks ettevõte tegeleb toidukaupade hulgikaubandusega ja teine metalli hulgikaubandusega.

Põhja ringkonnaprokuröri Dmitri Teplõhhi sõnul selgub tasumata jäänud maksude suurus uurimise käigus. „Igal juhul on tegemist erakordselt mahuka kriminaalasjaga. Kahtlustatavad tegutsesid pika aja jooksul ja kahes erinevas riigis, mis on muutnud ka uurimist keerulisemaks,“ lisas prokurör.

Maksu- ja tolliameti uurimisosakonna juhataja Jaan Riima lisas, et arvevabriku teenuse pakkujatest kahtlustatavad olid juba varem nende tähelepanu all. "Kuivõrd nad tegutsesid väga konspireeritult, siis oli tõendite kogumine äärmiselt keerukas ja aeganõudev. Rõhutan siinjuures väga head koostööd Läti Finantspolitseiga, mis aitas meil ühiselt tõkestada kurjategijate tegevust ka väljaspool Eestit,“ rääkis Riima.

Kriminaalasja kohtueelset uurimist viib läbi maksu-ja tolliameti uurimisosakond ja juhib Põhja Ringkonnaprokuratuur.

Hetkel kuum