Ain Alvela • 26 aprill 2012

Uus keskkonnaõigus teeb ettevõtja elu lihtsamaks

Täna Tallinnas peetaval Äripäeva ja advokaadibüroo Glimstedt keskkonnaõiguse konverentsil märkis keskkonnaministeeriumi kantsler Rita Annus, et keskkonnaseadustiku uuendamisega ei soovita ettevõtjaid kiusata, eesmärk on, et loodus ja inimene oleksid sõbralikes suhetes.

„Ida-Virumaa ettevõtjad teavad väga hästi, kui ahistav võib olla keskkonnaõigus,” tunnistas Annus. „Aga mitte see ei ole meie eesmärk. Üritame hoopis olemasolevat seadustikku ühtlustada, lihtsamaks muuta ja varasemast jäänud lünki täita.”

Annuse sõnul sisaldab keskkonnaseadustiku üldosa seadus keskkonnakaitse põhimõtteid, keskkonnaalaseid kohustusi ja õigusi, samuti keskkonna valdkonna loamenetluse põhimõtteid. Üldosa võtab kasutusele ka mõned uued mõisted – näiteks keskkonnahäiring, millega viidatakse inimtegevusega kaasnevale negatiivsele muutusele keskkonnas, keskkonnarisk, mis on vähendamist vajava keskkonnahäiringu võimalikkus ja keskkonnaoht – olulise keskkonnahäiringu tekkimise võimalikkus.

Ettevõtteid puudutab uues seadustikus ennekõike klausel, mis kohustab vältima keskkonnaohtu ja vähendada keskkonnariski. Muide – siinkohal ei peeta silmas siiski ainult äriühinguid-organisatsioone, vaid ka iga üksikisikut. Annus rõhutas, et uue seaduse eelnõu eeldab, et igal inimesel, sh ettevõtjal on mõistus peas ning kui ta näeb võimalikku ohtu keskkonnale, asub ta kohe tegutsema, et see oht elimineerida.

„Kui tegeled millegagi, mis on ohtlik, vii ennast kurssi, et asjatundlikult tegutseda,” ütles ta. „Kui keegi valab ikka muruniidukist vana õli maha, siis ei vabane ta vastutusest, kuigi põhjendab, et seda oli ju nii vähe.”Keskkonnaalane loamenetlus muudab senise bürokraatliku keskkonna kompleksloa süsteemi ettevõtja jaoks mugavamaks, sest uue seadustiku järgi saab ettevõte just sellise loa, mida konkreetse ettevõtte tegevuse spetsiifika vajab, põhimõttel – üks luba, üks menetlus.

Annuse sõnul soovib ministeerium ka igasuguseid avalikustamise protsesse senisest lihtsamaks muuta.Keskkonnaseadustiku üldosa jõustub esimese grupi eriosa seaduste jõustumisel, va. loamenetlus, mis jõustub teise grupi eriosa seaduste jõustumisel.

Hetkel kuum