Koit Brinkmann • 4. mai 2012 kell 3:01

Soojamaareisid tõid ettekirjutused

Justiitsministeerium algatas mullu Äripäevas ilmunud artikli „Maksupettus lõbureisi varjus“ peale järelevalvemenetluse, mis tipnes sel nädalal viiele kohtutäiturile ettekirjutuse tegemisega. Ühe täituri suhtes on menetlus veel pooleli.

Ettekirjutusega kohustati kohtutäitureid hoiduma ka väljaspool ametikohustuste täitmist tegudest, mis vähendavad või võiksid vähendada usaldust kohtutäituri ameti vastu.Justiitsministeeriumi asekantsleri Marko Aaviku sõnul otsustati menetlus kohtutäiturite Mati Kadaku, Mati Roodese, Aive Kolsari, Õnne Pajuri ja Reet Rosenthali suhtes lõpetada ettekirjutusega, sest nad korrigeerisid reisidega seotud kulude kajastamist oma maksudeklaratsioonides. Samuti mõjutas otsust ka täiturite kiri justiitsminister Kristen Michalile, milles tunnistati, et tekkinud olukord oli kahetsusväärne ning see ei mõjunud positiivselt kohtutäiturite institutsioonile ning nende mainele avalikkuse silmis.

„Kuna kohtutäituri käitumine mitte üksnes ei pea olema õiguslik, vaid ka eetiline, otsustasid kohtutäiturid ametile sobimatu vaidluse vältimiseks koolituskulud ettevõtluskuludest maha arvata. Vastavalt sellele on korrigeeritud maksudeklaratsioonid ning tasutud juurdemaksed ja intressid,“ kirjutasid täiturid ministrile saadetud kirjas.

Näiteks rääkis kohtutäiturite ja pankrotihaldurite koja aseesimees Mati Kadak mullu Äripäevale, et reisil tehtud ekskursioonid kindlasti kuludesse ei lähe, kuid järelevalvemenetluses selgus, et ta oli maksudeklaratsioonis märkinud nii enda kui abikaasa 2009. ja 2010. aasta reisikulud täies ulatuses ettevõtluskuludeks. Kadak eemaldas deklaratsioonis ettevõtluskuludest ekskursioonide ja osaliselt abikaasa reisidel osalemise kulud.

Ministeeriumi hinnangul käitusid kohtutäiturid vääritult, nad ei hinnanud kulude ettevõtluskuludesse kandmise põhjendatust vastavalt seadusele nende tekkimise ja kajastamise hetkel, vaid alles pärast vastava kahtluse tõstatamist ajakirjanduses ja sellele järgnenud järelevalvemenetluse käigus. Sellega vähendasid nad usaldust kohtutäituri ameti vastu. Järelevalvemenetluses leidis kinnitust Äripäevas kirjutatu, et kohtutäiturid kajastavad puhkusereiside kulud oma raamatupidamises ettevõtluskuludena.

Järelevalvemenetluses ei tuvastatud, et reiside väidetavad eesmärgid oleksid omanud mingisugustki rahvusvahelist mõõdet. Näiteks seotud mõne välisriigis toimuva rahvusvahelisel konverentsil osalemisega või korraldatud välisriigi kohtutäituri kutse või ametkonna tööpraktikatega tutvumiseks. Sellisel juhul oleks kohtutäituril olnud võimalik enda reisikulude kajastamist ettevõtluskuluna põhjendada.

Justiitsministeeriumi vaatluse all olid 2009. aastal Lõunas-Portugali ja 2010. aastal Assoori saartele korraldatud reisid. Varasemaid reise ministeerium ei uurinud, kuna võimalikud distsiplinaarteod on praeguseks juba aegunud.Kohtutäitur Terje Tšapise suhtes menetlus veel kestab.

TaustÄripäev kirjutas eelmise aasta septembri lõpul uuriva loo, kuidas kohtutäiturid tegelevad maksupettusega, vormistades oma soojamaareisid koolitusreisiks.Üheskoos reisimist koolituse nime all on kohtutäiturid harrastanud juba mitmeid aastaid. Sõit vormistatakse raamatupidamises koolitusena, et reisikulu saaks deklareerida ettevõtlusega seotud kuluna ja nii oma maksukoormust vähendada. Nendel reisidel käivad ka täiturite pereliikmed ja kohtutäiturite büroode töötajadKaks kuud hiljem kinnitas ka maksu- ja tolliamet, et kohtutäiturid tegelesid süsteemselt maksupettusega.Kohtutäiturite ametikogu juhatuse esimees Janek Pool teatas seepeale avalikus kirjas kohtutäiturite nimel, et maksuameti antud hinnang kohtutäituritele on alusetu ja üldistav süüdistus.

Hetkel kuum